2D, 3D A BIM – JAKÝ JE ROZDÍL?

Pokud jde o projekční software, jeho výběr je nekonečný. Pro pokrytí potřeb mnoha profesionálů toto odvětví poskytuje softwarová řešení pro 2D, CAD i BIM návrh. Jaké jsou silné stránky každého typu a pro jaký druh práce byste měli který použít? 

Jednoduše lze říci, že

 • 2D nástroje slouží hlavně pro technické kreslení
 • 3D modelování slouží k tvorbě objemových modelů a objektů
 • BIM se používá k projektování – návrhu a dokumentaci budovy

Podívejme se nyní podrobně na každý typ

2D CAD

Bez ohledu na velikost projektu nebo odvětví je nejzákladnějším stavebním nástrojem jakéhokoli technického výkresu obvykle CAD software. CAD znamená  Computer Aided Design , což znamená, že technické výkresy, které byly až do 80. let tradičně vytvářeny ručně, jsou nyní „podporovány“ softwarovými řešeními pro zvýšení produktivity a rychlosti – ale je pravděpodobné, že pokud toto čtete, tak už jste to věděli. Zcela jistě jste také zahájili svou projekční kariéru výukou, jak nakreslit čáry na obrazovce počítače. Dodnes je CAD nejpoužívanější 2D kreslící metodou v průmyslu a většina konstrukčních kanceláří má několik kopií určitých CAD programů. 

Typické CAD rozhraní a obsah. Obrázek se svolením ZWCAD Španělsko

Po dlouhou dobu koncept CAD znamenal produktovou rodinu AutoCAD. V posledních letech se objevilo mnoho alternativních kreslících produktů, včetně ZWCAD a GstarCAD. Hlavním kouzlem těchto produktů je uniformita: poskytují stejné CAD kreslicí nástroje a příkazy (lomené čáry, zkosení, silné využití hladin atd.), jazyk a kulturu, kterou profesionálové již znají a vždy vyhledávají. Silnou stránkou zde je, že pokud byste přecházeli z jednoho softwaru na druhý, nemusíte se nic znovu učit – pokud jste v minulosti používali jeden CAD produkt, je pravděpodobné, že začít pracovat v novém softwaru bude snadné.

I když některé CAD produkty nabízí také 3D schopnosti, většina CAD produktů se stále zaměřuje na vytváření 2D plánů a čárových výkresů. CAD produkty se také obvykle specializují a existuje mnoho produktů přizpůsobených pro architekty, elektroprojektanty, krajinářský design, územní plánování a desítky dalších oblastí. CAD je v podstatě všude, kde jsou vyžadovány technické výkresy. CAD je skvělý pro dokumentaci, ale pokud potřebujete renderované vizuály, musíte jít trochu hlouběji do 3D modelování.

Proč zvolit 2D CAD software? Výhody 

 • Cena: 2D CAD software je velmi cenově efektivní; nízká počáteční investice.
 • Snadné použití: koncepce kreslení využívá známé nástroje.
 • Kompatibilita: uložení výkresů ve formátu DWG vám zajistí, že si budete moci vyměňovat data s ostatními.

Nedostatky 

 • 3D schopnosti jsou omezené.
 • Změny plánů jsou časově náročné.
 • Opakující se kreslící úkony, pomocí stejných základních editačních příkazů, jako je oříznutí, prodloužení atd.
 • Neexistuje jednoduchý způsob, jak automaticky vytvořit 3D model založený na 2D výkresech.

3D MODELOVÁNÍ

Co tedy, když potřebujete 3D?  Jestliže vaším konečným cílem je tvorba renderingů nebo potřebujete modely, které obsahují materiál a hmotu, musíte být schopni modelovat 3D modely a objekty. Toužíte po volnosti představivosti a rychlostí světla chcete vymodelovat cokoli co si přejete. 
Pro tyto cíle existuje mnoho produktů – SketchUp, Blender, 3ds Max atd. Pracovní postup je jednoduchý, ale výkonný – kreslíme křivky, které vytahujeme a formujeme, dokud nezískáme požadované tvary. Poté aplikujeme materiály a přeneseme náš model do renderingu. Takové nástroje jsou skvělé pro architektonický, interiérový, krajinný nebo produktový design nebo vlastně pro jakékoli oblasti, kde jsou požadovány počítačem generované obrázky. Opět na základě toho, co potřebujete, máte řešení na míru pro produktový design, filmový průmysl atd.

fredoportrait-sketchup-autocad-software-cad-3d-03_orig.jpg
Známý 3D modelář SketchUp v akci. Jednoduché, ale výkonné nástroje pro vytváření 3D těles. Obrázek se svolením Ibercad Ida

3D modelování je však většinou o vzhledu, nikoli však o produktových datech. Pokud chcete ke svým modelům připojit informace, budete potřebovat BIM. 

Proč software pro 3D modelování? Výhody : 

 • Silné 3D schopnosti: tvůrčí myšlenky se vytvářejí velmi snadno
 • Intuitivita: nástroje pro kreslení, morfování a tvarování jsou snadno pochopitelné
 • Kompatibilita: nejčastější souborové formáty 3D modelářů: OBJ, SKP, FBX atd.

Nedostatky 

 • Omezené 2D: pokud potřebujete 2D půdorysy, řezy nebo detaily, potřebujete další softwarová řešení
 • Nezpracovává data: pro připojení dat k vašim modelům budete potřebovat dodatečná řešení

OK, ALE JAK JE TO S BIM?

Nejprve si něco řekneme o datech: ve stavebnictví může být tvorba 2D výkresu nebo 3D modelu nedostatečná. Je ideální, aby celý životní cyklus (návrh, stavba, provoz, demolice) byl doprovázen daty a informacemi, které by měly být kdykoli přístupné všem zúčastněným stranám stavebního projektu. Pro architekty a projektanty to znamená nejen modelování budovy, ale také nutnost pracovat se všemi druhy specifikací a dat  (tabulky, výkazy, informace o použitých materiálech, datové parametry projektu a mnoho dalších drobných věcí), které musíme připojit k modelům – a to je vlastně účel BIM.
BIM je zkratka pro  Building Information Modeling (informační modelování stavby). Nejedná se o software, ale o způsob správy dat, metodu ukládání a standardizaci informací, které mohou číst další profesionálové (jiní architekti, projektanti, návrháři interiérů, profesní projektanti atd.), i když používají různé softwarové platformy. 

BIM_model_import.jpg
Model budovy uložený ve formátu IFC se importuje z jednoho softwaru BIM (BIMvision) do jiného (ARCHLine.XP). Všimněte si, jak je zachována geometrie a informace. Obrázkové kredity: CADLine Ltd.

Proč zvolit BIM software? Výhody : 

 • BIM je budoucnost: stavební průmysl směřuje tímto směrem
 • Plně integrovaný pracovní postup: změny provedené v projektu se objeví ve všech pohledech.
 • Úspora času: vyžaduje méně času na kreslení vyčerpávajících úloh.
 • Kapacita pro správu „skutečných“ projektů: BIM je užitečný pro každý projekt k dosažení optimálního výsledku v reprezentaci 3D modelu a výkazů.
 • Spolupráce: snadná výměna dat a modelů

Zároveň by řešení BIM mělo profesionálům umožnit využívat jejich stávající znalosti CAD (a soubory) a zkušenosti s 3D modelováním, jinak by nikdo nemohl očekávat, že uživatelé opustí vše, co již znají a budou se znovu učit novou metodu. Proto by vám BIM měl dát sílu dat, ale současně by měl vypadat jako programy, které již znáte.

RAČTE VSTOUPIT: ARCHLINE.XP

Stejně jako u CAD a 3D modelování, tak pro BIM řešení, existuje mnoho softwarových možností. ARCHLine.XP však vyčnívá z davu BIM produktů, protože intenzivně využívá tradiční postupy CAD kreslení a 3D modelování, takže přechod na BIM je bezproblémovým zážitkem. Zde je několik elegantních funkcí, které nový ARCHLine.XP 2021 poskytuje:

Vedle toho, co bylo uvedeno ve videu, se můžete spolehnout také na tyto užitečné nástroje: 

 • Intuitivní návrh budovy za použití nástrojů pro zdi, střechy, schodiště atd. ve vícepodlažních budovách.
 • Možnost importovat spoustu různých souborových formátů.
 • Technická dokumentace: půdorysy, řezy, pohledy, tiskové sestavy.
 • 3D modelování: rychlé koncepční modely budov, lofty.
 • Funkce interiérového designu: obklady, koupelna, design kuchyně a parametrická tvorba skříněk.
 • Integrovaný rendering, takže můžete vizualizovat své plány bez nutnosti kupovat další softwarový produkt.

Proč to nezkusit? Zde si můžete stáhnout 30ti denní zkušební verzi.

Původní článek založený na práci TotalCADu
Přečtěte si původní portugalskou verzi