ARCHLine.XP: BIM & ENERGETICKÁ RENOVACE – VÝHODNÁ SPOLUPRÁCE

Kdo ve světě architektury a stavebnictví neslyšel o „BIM“? BIM je v módě již několik let a nyní je nepostradatelný u (téměř) všech projektů.

Energeticky efektivní renovace je klíčovým problémem naší společnosti, jež zahrnuje ekologické, ekonomické a sociální otázky. Pro stávající, starší budovy i pro novější výstavbu se objevily nové požadavky. S jistotou můžeme říci, že výzvy související s energetickou transformací měly významný dopad na sektor stavebnictví. BIM (Building Information Modeling) se zdá být přechodovým faktorem, který může splnit požadavky spolupráce i výzvy energetické renovace, ale jaké spojení můžeme mezi těmito dvěma pojmy vytvořit? Jaké nástroje existují pro nastavení projektu energetické renovace v kombinaci s metodou BIM?

BIM: INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB, METODA SPOLUPRÁCE

„Informační modelování stavby“ zahrnuje celý životní cyklus stavby, projektu. Sleduje všechny fáze od výstavby po demolici a ovlivňuje celý stavební sektor, včetně veřejných budov a inženýrského stavitelství.
Jak zasahuje použití BIM v projektu renovace nebo modernizace?
Konečným cílem BIM je umožnit všem účastníkům stavebního projektu spolupracovat a sdílet své prvky. Prostřednictvím digitálního 3D modelu lze sdílet všechna základní data projektu (materiály, konstrukční systémy, náklady atd.). Je to způsob, jak zahrnout všechny disciplíny a tím ušetřit čas a usnadnit rozhodování zejména při výběru způsobů zateplení.
Digitální model je vlastně skvělý způsob, jak koordinovat projekt. Uchovává důležité informace o budově. Projekční kanceláře a architekti pak mohou jít do hlubších detailů a zpřesnit výsledky.

ENERGETICKÉ NORMY, KTERÉ JE TŘEBA SPLNIT

BIM hraje ústřední roli v projektech udržitelnosti. Umožňuje vám vizualizovat a simulovat budovy, které splňují určité požadavky. Profesionálové ve stavebnictví mohou například použít 3D digitální model „BIM“ k identifikaci energeticky náročných prvků v budově.

ARCHLine.XP: ŘEŠENÍ DIGITÁLNÍHO MODELU, KTERÉ LZE INTEGROVAT DO PROJEKTU ENERGETICKÉ RENOVACE

ARCHLine.XP je architektonický software, který umožňuje spolupráci kolem BIM modelu. Přestože modul tepelné analýzy není striktně integrován, software umožňuje projektantům a architektům začlenit mnoho tepelných parametrů (hustotu, vodivost, propustnost atd.) do materiálů použitých v projektu.
Tyto cenné informace jsou integrovány do modelu IFC a lze je pak analyzovat v různých softwarových řešeních. Vezměte si příklad softwaru Climawin nebo BBS, který se specializuje na tepelné pole.

Pro české a slovenské projektanty ARCHLine.XP nabízí i propojení s programy jako je např. DEKSOFT Energetika nebo Protech.

IFC model vytvořený pomocí ARCHLine.XP umožňuje výměnu všech potřebných informací bez sebemenší ztráty dat. Užitečné informace jsou integrovány do parametrických objektů a spolupracující na projektu mohou vyvolat BIM model ARCHLine.XP, aby jej mohli plně využít a analyzovat bez ohledu na software, který používají.

DIGITÁLNÍ MODEL VE SLUŽBÁCH RENOVACE

Stručně řečeno, během rekonstrukce, kde je energetická účinnost zásadní, je modelování BIM nutností. Bez ohledu na fázi projektu, předpokladu nákladů na zateplení a projektování, šetří drahocenný čas. Navíc BIM nástroj jako ARCHLine.XP umožňuje kontrolu všech prvků projektu díky zavedenému digitálnímu modelu.
Rozvoj možností pro BIM zůstává výzvou a důležitým tématem. Vysoká cena některých řešení je často překážkou pro malé a střední podniky. ARCHLine.XP je cenově výhodná a stejně kvalitní alternativa pro realizaci modelu.

Další článek věnovaný této tématice nalezne také zde.

Proč nezkusit zkušební jízdu?
Pokud si chcete vyzkoušet software ARCHLine.XP, stáhněte si zkušební verzi.