ARCHLine.XP – BIM projektování – dřevostavby

Při návrhu dřevostavby můžete určit detailní vlastnosti konstrukce. Pravidla rozmístění používají nastavení podle charakteristik různých systémů a samozřejmě také individuální nastavení – včetně nastavení průřezů trámů a to i zcela specifických (modifikace profilu).

Dveře a okna okamžitě upraví konstrukci zdi, automaticky se vytvoří části konstrukce, náležící těmto prvkům (jsou-li zapnuty) – např. překlad, parapet, práh, stojky, zkrácené sloupky apod. Modifikace otvorového prvku automaticky aktualizuje celou rámovou konstrukci.

Zadání rámové konstrukce stěnového panelu

Ukážeme si jednoduchý příklad panelu rámové konstrukce.

 • Nastavte si sendvičovou zeď s těmito vrstvami:
 • Pro energetické výpočty si můžete nastavit tepelně technické vlastnosti materiálu. V našem příkladu jsme použili pro OSB desku tepelnou vodivost 0,13 W/mK a pro Minerální vlnu 0,040 W/mK. Tepelně technické vlastnosti se nastavují přes dialogové okno Atributy materiálu.
 • Nastavte aktivní vrstvu sendvičové zdi. Tato vrstva bude referencí pro rámovou konstrukci.
 • Pro správné půdorysné zobrazení zapněte volbu Kolize vrstev se stejnou prioritou a potvrďte OK.
 • Nakreslete zeď délky 2100mm a vložte na střed dveře z knihovny otvorů – Otvor obdélníkový, Šířka 1340mm, Výška 2330mm, Vzdálenost od hrany zdi 42mm, Výšková úroveň 80mm.
 • Klikněte na zeď a ve Správci atributů klikněte na tlačítko u parametru Další parametry – Vytvořit nosníky nebo aktivujte atributy zdi a klikněte na tlačítko Rámová konstrukce. Zobrazí se dialogové okno pro zadání rámové konstrukce.

Prozatím přiřadíme všem trámům stejný průřez.

 • Zapněte tyto prvky: Spodní pas, Horní pas, Levá rohová stojka, Pravá rohová stojka, Překladový příčník, Ztužující prvek, Dveřní a okenní stojky, Zkrácený prvek.
 • Klikněte na tlačítko Kopírovat atributy.
 • Zadejte průřez – Obdélník, Šířka 80, Výška 160
 • Zapněte Kopírovat Řez, Kopírovat Materiál a stiskněte tlačítko Zkopírovat vybrané atributy na všechny prvky.
 • Přepněte se na Překladový příčník a zadejte průřez – Obdélník, Šířka 160, Výška 140
 • Přepněte se na Zkrácený sloupek a zadejte volby:
  – Zadaná vzdálenost na střed
  – Sloupek na střed
  – Čistá vzdálenost sloupků – 630mm
  – Minimální vzdálenost prvního sloupky – Vypnout

Kótování a výkazy rámové konstrukce

 • Klikněte pravým tlačítkem na obrys zdi a z plovoucího seznamu vyberte příkaz Příslušenství – Umístit čelní pohled rámové konstrukce. Umístěte konstrukční pohled na výkres.
 • Nákres můžete okótovat, případně změnit. Jedná se o 2D skupinu, kterou můžete aktivovat a po editaci opět uzavřít.
 • Pro tvorbu výkazu vyvolejte příkaz Moduly – Výkazy – Projektování. Tabulku z Excelu můžete otevřít na výkrese.


Zobrazení rámové konstrukce zdí, desek, střechy

Pohledový mód Rámová konstrukce zobrazuje zdi, desky a krov celé budovy. Při práci v tomto režimu můžete zobrazit prvky rámování barevně zatímco budova je v drátěném módu.

Pro zobrazení rámové konstrukce budovy ve 3D zobrazení, klikněte na příkaz Průhledné povrchy v paletě NaviBar.