ARCHline.XP je softwarové řešení vysoké kvality pro stavební a architektonické projektování, interiérového design a nábytkářský průmysl.

 

 
ARCHline.XP® 2014 Reader
Nová aplikace pro zobrazení a tisk 2D / 3D projektů
ARCHline.XP 2014 Reader vám pomůže lépe komunikovat se svými klienty a pracovat efektivněji. 
 
Nabídněte svým klientům:
- otevřít váš projekt a zobrazit 2D půdorysné plány a 3D prostorové modely
- volně se pohybovat ve 3D modelu nebo si zvětšit určitou oblast v 2D půdorysném výkrese
- použít tuto aplikaci pro prozkoumání jejich vysněného domu nebo interiéru
 
 
 

 
Otevřít projekt / Otevřít výkres
Jak otevřít soubor s projektem? Postupujte podle tohoto postupu:
 • Spusťte aplikaci ARCHline.XP Reader použitím ikony na ploše .
 • Brzy se zobrazí úvodní obrazovka. Klikněte na tlačítko "Otevřít projekt".
 • Vyhledejte soubor na vašem počítači pomocí zobrazeného dialogového okna a stiskněte tlačítko  "Otevřít".
Projekt se zobrazí na pracovní ploše!
 
 
 
 
 
Zmenšit pohled / Zvětšit pohled
Je velmi snadné přiblížit oblast na výkrese nebo si opět nechat zobrazit předchozí pohled:
 • Klikněte na výkrese.
 • Vyberte příkaz Pohled - Zmenšit pohled pro oddálení obsahu okna.
 • Vyberte příkaz Pohled - Zvětšit pohled pro přiblížení obsahu okna.
 
 
 
 
 
Přejete si opět zobrazit celý výkres?
Použijte příkaz "Zobrazit vše" z nabídky dotykové palety Pohled.
 
 
 
 
Posunout pohled
Půdorysný výkres projektu můžete posunovat:
 • Klikněte na půdorysný výkres, který si přejte posunout.
 • V pravé spodním rohu obrazovky vyhledejte navigační paletu. Stiskněte a podržte levé tlačítko myši na ikoně zobrazující ruku. Pohybujte myší až se zobrazí požadovaný úsek výkresu a tlačítko myši uvolněte.
 • Opakujte postup i pro přemístění do dalších oblastí výkresu.
 
 
 
 
Procházení 3D pohledů / 2D podlaží
Jestliže jsou v projektu uloženy 3D pohledy můžete se mezi nimi snadno přepínat:
 • Klikněte na 3D pohled.
 • Vyberte příkaz Info  a použijte první a druhou ikonu pro procházení uložených pohledů (ikony jsou ve tvaru šipky nahoru a dolů).
Příkaz můžete použít i pro přepínání podlaží ve 2D výkrese.
 
 
 
 
Volné otáčení modelem
Pro volné otáčení modelem použijte tento postup:
 • Klikněte na 3D pohled.
 • V pravé spodním rohu obrazovky vyhledejte navigační paletu. Stiskněte a podržte levé tlačítko myši na ikoně zobrazující orbit.
 • Pohybujte myší model se začne otáčet.
 • Pro ukončení tlačítko myši uvolněte.
 
 
 
 
Průlety / Průchody / Oblety
Pro průchod modelem použijte tento postup:
 • Klikněte na 3D pohled.
 • V pravé spodním rohu obrazovky vyhledejte navigační paletu. Klikněte na ikonu chodce a vyberte druh pohybu ze seznamu.
Při volném procházení nebo průletu nasměrujte kurzor myší do směru pohybu. Pro ukončení stiskněte tlačítko ESC (pro tablety - naleznete v plovoucím panelu vespod obrazovky).
 
 
 
 
Tisk
Pomocí příkazu Soubor - Tisk můžete snadno vytisknout obsah aktivního okna projektu.
Jestliže si přejete vytisknout výkres upravený na formát A4, použijte tento postup:
 • Klikněte na příkaz Soubor - Tisk.
 • V dialogovém okně vyberte tiskárnu.
 • Nastavte velikost formátu papíru (A4).
 • Vyberte volbu Optimální v seznamu Výkresy - Měřítko.
 • Zapněte volbu Uprostřed.
Jestliže si přejete vytisknout výkres v určitém měřítku (např. 1:100), musíte  v seznamu Výkresy - Měřítko zvolit správné měřítko. Tisk v jiném měřítku než je "Optimální" však může způsobit, že výkres bude větší, než je formát papíru.
 
 
 
 
© ArchiSoft - Stavební software, duben 2014