ARCHline.XP je softwarové řešení vysoké kvality pro stavební a architektonické projektování, návrhy interiérů a nábytkářský průmysl.

V následujícím přehledu naleznete nejdůležitější funkce, nástroje a vylepšení nové verze software ARCHline.XP 2017.

 
Verze ARCHline.XP® 2017

- certifikovaný BIM , obousměrná komunikace s ostatními programy...
- import REVIT souborů
- real-time rendering, integrovaný rendering, virtuální prohlídky, Fresnel efekt...
- LED pásky, osvětlení, emisivní materiály...
- stropy, stropní konstrukce, kladečské výkresy ...
- vylepšený Import/Export Excel souborů ...
- pokládky koupelen, mozaikové obklady...
- detailní parapety, usazení střešních oken ...
- podpora 4K monitorů ...
 


 
Certifikovaný BIM,  IFC2x3 Coordination View V2.0
ARCHline.XP úspěšně získal také certifikaci IFC2x3 Coordination View 2.0 Import. Tím se připojil k předním architektonických programům, které poskytují oba certifikáty IFC2x3 Coordination View Import a Export.

Co to vlastně znamená?
IFC2x3 Coordination View Import a Export nabízí věrohodné sdílení BIM projektů mezi různými obory stavebního inženýrství. Například předání architektonického modelu projektantovi TZB, statikovy ... ale také obráceně - načtení architektonického modelu například pro návrh interiérů.

Pro zobrazení všech poskytovatelů, kteří mají certifikát IFC2x3 Coordination View V2.0 pro import a export souborů IFC, klikněte sem.
 
 
 
 
Import REVIT souborů
ARCHline.XP od verze 2017 umožní načíst soubory Revit Family (.RFA). Video ukazuje import Revit souboru do ARCHline.XP a převod dveří do softwaru ARCHline.XP BIM pro architekty a návrháře interiérů.

Jednou z největších světových knihoven BIM prvků je BimObjects.com. Zde si můžete stáhnout a načíst do ARCHline.XP přes soubory Revit více než 30.000 rodin produktů s 260.000 prvky.
 
 
 
 
Real-time rendering
Vizualizace v reálném čase neboli Real-time rendering je nová funkce, s jejíž pomocí můžete najít nejlepší nastavení finálního renderingu. Urychluje tvorbu vysoce kvalitního fotorealistického pohledu v několika málo krocích.

Real-time rendering poskytuje okamžitou odezvu pro:
- ladění perspektivního pohledu, který je automaticky renderován
- interaktivní nastavení světel
- změnu materiálů
 
 
 
 
 
Integrovaný rendering
Integrovaný rendering nabízí plynulý průběh práce. Vedle půdorysů, pohledů, řezů a jiných výkresů může nyní aktuální projekt obsahovat na pracovní ploše i vizualizaci v reálném čase !
 
Integrovaný rendering v režimu "real-time" nabízí synchronní schopnost reagovat na změny v projektu a pomáhá s laděním světel a materiálů. To je velmi užitečné při práci na realismu vizualizací. Render se zobrazí jako nové okno na pracovní ploše, což umožní snadné uspořádání s ostatními výkresy projektu a přehlednost i na pracovních stanicích s jedním monitorem.
 
Jestliže pracujete s méně výkonným počítačem můžete tuto funkci kdykoliv vypnout a spustit ji pouze tehdy, pokud skutečně potřebujete aktualizovat vizualizaci s nejnovějšími změnami.
 
 
 
 
 
360 panorama a 3D virtuální prohlídky
Přepracovaná Panorama 360 nabízí nové rozhraní, s cílem vytvoření virtuální prohlídky poskládané z několika scén.

Můžete vytvořit virtuální prohlídku složenou z několika panoramat a procházet se takto mezi několika místnostmi. Uvnitř panoramat je možné přidat aktivní body zobrazující informace o objektech.

Panorama je nyní možné vytvořit i lokálně a spustit ji ještě před umístěním na web.

Nový návrhový režim vám pomůže vytvořit prohlídku během několika sekund a zkontrolovat správnost návrhu. Poté můžete spustit Renderovací režim, který poskytne virtuální prohlídku již ve vysoké kvalitě a rozlišení.

V nové verzi již nic nebrání vklouznout do světa virtuální reality. Vaše návrhy můžete sledovat také ve 3D.
 
 
 
 
 
Stropy, stropní konstrukce, kladečské plány
Nástroj deska byl doplněn o zadání konstrukce stropů. Jedná se o integrovaný systém, který je spojen s deskou.
 
Vzdálenosti nosníků je možné zadat i graficky přes ovládací značky - modifikovatelné kóty.

 
 
 
 
Změna rozměrů objektů pomocí kót
Objekty obsahují další ovládací značky - modifikovatelné kóty. Kliknutím na objekt zobrazíte jeho rozměry, které můžete měnit.
Nástroj pracuje jak ve 2D tak ve 3D. Kliknutím na hodnotu kóty a její modifikací, změníte rozměr objektu. Šipky naznačují směr změny hodnoty. Kliknutím na šipku směr obrátíte.
 
 
 
 
Pokládka koupelen - nový specializovaný nástroj
Výrazné úspoře času při návrhu koupelen přispěla nová funkce, s kterou můžeme navrhnout a měnit pokládku v koupelně jakoby mávnutím kouzelného proutku: obkladový styl může být modifikován v jednom kroku.
 
Příkazy pokládky koupelny jsou dostupné přímo ve 3D okně kliknutím na obklad. Obklady můžete manipulovat pomocí levého, prostředního nebo pravého referenčního bodu.
Nyní je možné snadno měnit obklady a zjednodušilo se i smazání obkladů.

Pokládka koupelen obsahuje i výkazy a kladečské plány (spárořez).
 
 
 
 
Mozaikové obklady
Přejete si vytvořit jedinečnou koupelnu s obklady na míru?
Ve verzi 2017 nabízíme zcela nové řešení. Nyní můžete vytvářet velmi detailní a různorodé styly pokládky.
 • Náhodně generované obklady se čtyřmi různými materiály nebo čtyřmi různými velikostmi mozaiky.
 • Čtvercové nebo kruhové tvary obkladů.
 • Nastavení četnosti opakování obkladů ve vzoru.
 • Ideální návrhový nástroj pro exkluzivní koupelny
 
 
 
 
LED pásky
Světelné LED pásky jsou brilantní nástroje pro vyjádření dekorativního a nepřímého osvětlení. LED pásek je obecný termín používaný pro umístění skupiny LED světelných zdrojů po určité trase. Tyto zdroje světla mohou být snadno umístěny jak ve 2D, tak i ve 3D a úprava jejich vlastností je velmi flexibilní.
 • Pomocí této nové funkce mohou být LED pásky snadno a rychle umístěny ve všech směrech.
 • Mohou být použity jako vnitřní osvětlení nábytku, jako osvětlení pozadí, jako nepřímé světlo a to v jakékoliv barvě i jasu.
 • V renderingu se vizualizace světla vytvoří pomocí materiálu s emisními vlastnostmi.
 • Můžete pracovat s vysokou úrovní kvality, přesnosti a materiálové správnosti.
 
 
 
 
Otvorové prvky - vnitřní a vnější parapet
V nové verzi naleznete novou volbu pro zobrazení skutečných tvarů parapetů a pro tvorbu podrobné výkresové dokumentace.
 • Úhel sklonu vnitřního a vnějšího parapetu může být zadán v rozmezí 0 až -10 stupňů.
 • Můžete volit z několika standardních parapetních profilů.
 
 
 
 
Otvorové prvky - střešní okna
Střešní okna
Vedle tradičního umístění střešního okna v půdorysu, existuje nyní další možnost vložit střešní okno v závislosti na výšce parapetu. Tím dosáhneme umístění střešních oken na střeše pouze v dané výškové úrovni. Střešní okno může být umístěno vícenásobně a usazeno podle vzdáleností mezi krokvemi. Tato metoda umožní rychlejší a přesnější projektování.
 
 
 
 
Vektorový import PDF geometrie
Rychlý a přesný způsob, jak snížit čas na minimum při zpracování stavebního výkresu ve formátu PDF.
 • Odpovídající obsah souboru PDF lze importovat jako skutečný (škálovatelný a editovatelný) výkres.
 • Import geometrie zobrazuje čáry a polygony včetně zadaných barev a tloušťek čar.
 • Načtený půdorys může načten v měřítku 1:1 (i když je v PDF dokumentu např. v 1: 100). To je výhodné při importu katastrálních map, nebo když vytváříte z půdorysu 3D model (odečítáte skutečné velikosti - kliknutím na koncové body čar přímo zadáváte skutečné prvky: zdi, okna, dveře ...).
   
 
 
 
 
Materiály
Nové možnosti v nastavení materiálech:
 • Přímé nastavení kvality materiálu v Návrhovém centru, které se bezprostředně zobrazí v Renderovacím módu. Lesklý a matný povrch, průhledné nebo odrazivé plochy je nyní možné přesně definovat.
 • Nové materiálové kategorie: skutečná emisivita, porcelán.
 • Nová vlastnost: Fresnel efekt - odrazivost povrchu v závislosti na úhlu pohledu. Bez Fresnelova efektu je odrazivost na odrazné ploše neměnná, konstantní. Použitím této nové vlastnosti se může odrazivá plocha na 3D povrchu měnit v závislosti na úhlu pohledu.
 
 
 
 
Sdílení objektů, cloudové služby
Sdílené objekty vám umožní zachovat nejčastěji používané objekty organizované na centrálním místě, většinou na lokálních serverech nebo na oblíbených cloudových serverech jako např. One Drive, Google Drive nebo Dropbox.
 
Všichni uživatelé v lokální síti mohou přistupovat k těmto objektům, takže je není třeba stahovat / načítat na každý počítač počítač, kde je nainstalován ARCHline.XP.
 
 
 
 
Import souborů Excel
Nový příkaz pro import Excel souboru umožní načíst obsah těchto souborů do půdorysu. Máte možnost importovat celý list, nebo zvolit určitý rozsah buněk XLS souboru.
 • Tabulky Excel jsou spojeny s původním souborem. Jestliže dojde ke změně, (hodnoty v řádku/sloupci byly změněny/přidány/smazány) tabulky v ARCHline.XP mohou být odpovídajícím způsobem aktualizovány.
 • Jedná se o nový způsob, jak reprezentovat výkazy, seznam prvků a kusovník na výkrese.
 
 
 
 
Export souborů Excel
Nové možnosti pro export Excel souboru.
 • Můžete přidat záhlaví nebo zápatí v horní nebo dolní části pracovního listu. Můžete vytvořit zápatí, které obsahuje čísla stránek, datum, čas a název projektu.
 • K dispozici je nový XLS seznam nábytku, řazený podle výrobce
 • Excel export ukládá záhlaví, zápatí i projektové údaje.
 
 
 
 
Podpora monitorů o vysokém rozlišení (4K monitory)
Vývoj produkce monitorů se zrychlil a na trhu jsou k dispozici monitory s rozlišením ULTRA HD. Rozlišení 3840x2160 je čtyřikrát větší než FULL HD. Obrazová kvalita je úchvatná a poskytuje mnoho výhod. ARCHline.XP 2017 sleduje tento vývoj a rozhraní programu lze nyní zobrazit v odpovídající velikosti i na monitorech s tímto vysokým rozlišením.
 
 
 
 
Další vylepšení
 • Spojení kótovacího řetězce po zrušení jedné kóty (spustit video).
 • Vylepšení nástroje 3D tvarování (spustit video).
 • Výběr pomocí lasa (spustit video).
 • Vybraný prvek je označen ve 2D/3D/řezu současně.
 • Při změně typů dveří v projektu (kopírovat atributy) je možné zachovat šířku/výšku prvku
 • Tisk je rozšířen o zadání razítka
 • Milník - nová funkce časové osy práce na projektu
 • Nastavení pozadí pro 3D pohledová okna
 • Katalog pro používání kolekce RAKO 2017
... a několik dalších drobností

 

 

 


Zároveň s novou verzí Vám nabízíme i nové typy školení - workshopy, které jsou určeny pro všechny uživatele ARCHline.XP od úplných začátečníků po zkušené uživatele. Tyto workshopy obsahují:

školení pro tvorbu interiérů:
školení pro architekty a stavební projektanty


Budete-li mít zájem zjistit více informací o software, neváhejte nás kontaktovat.
 
 

 
Zde můžete najít informace o předchozích verzích ARCHline.XP:




 
© ArchiSoft - Stavební software, únor 2017