ARCHline.XP je softwarové řešení vysoké kvality pro stavební a architektonické projektování, návrhy interiérů a nábytkářský průmysl.

V následujícím přehledu naleznete nejdůležitější funkce, nástroje a vylepšení nové verze software ARCHline.XP 2019.

 
Výkazové tabulky, multitasking, týmová práce, fáze projektu, ARCHline.XP LIVE
S novými funkcemi ARCHline.XP 2019 jako je Týmová práce, Fáze návrhu projektu, Zobrazení skupin hladin, máte plnou kontrolu nad svým projektem. Pár kliknutí a ARCHline.XP zobrazí projekt přesně tak, jak potřebujete pro určitou fázi návrhu - v půdorysu, tiskových sestavách, řezech i pohledech.

Popis nejdůležitějších novinek naleznete v následujícím přehledu:
 
 
 
 
Ovládací lišta - nový prvek uživatelského rozhraní
Ovládací lišta poskytuje rychlý přístup k pravidlům pro zobrazení prvků v různých oknech a příkazový řádek. Pomocí této lišty můžete snadno přepínat mezi fázemi projektu, úrovní zpracování dokumentace, detaily zobrazení otvorových prvků, konstrukčním řešením, ovládat hladiny resp. skupiny hladin, měnit typ výplně zdí a v neposlední řadě také zadávat příkazy a hodnoty.
 
 
 
 
Uživatelské výkazové tabulky (schedules)
Systém vykazování se přizpůsobil uživateli. Můžete vytvářet vlastní výkazové tabulky, založené na vlastním zadání, kde lze použít atributy prvků, BIM parametry, ocenění, odkazy, poznámky apod. Výkazy je možné umístit přímo na výkres nebo exportovat do Excelu. Tabulky mohou obsahovat počet, výsledné součty, záhlaví a zápatí.
Výkazy jsou asociativní - změny v projektu, které mají vliv na výkaz, aktualizují také hodnotu v tabulce.
Výkazy mohou být spojeny s fázemi návrhu
Pomocí odkazových symbolů můžete vytvářet Výkazy poznámek.

 
       
  Definice pro zadání Tabulky překladů
 
       
  Definice pro zadání Legendy povrchových úprav
 
 
 
 
Interaktivní tabulky
Výkazové tabulky obsahují různé informace a hodnoty. Některé hodnoty jsou interaktivní, tzn. že modifikace v tabulce změní daný atribut vykázaného prvku a to ve všech výkresech - půdorys, pohled, řez, tisková sestava...
 
        
 
 
 
 
Vícenásobné spuštění aplikace
Často je zapotřebí vytvářet několik variant návrhu a/nebo použít řešení z jiného projektu, aniž by se přerušila práce na aktuálním projektu. Pro pohodlnou práci na těchto úkolech je nutné mít otevřeno několik projektů a pracovat na nich současně.

ARCHline.XP je nyní možné spustit vícekrát, což umožní práci na několika projektech souběžně a využívat všechny funkce programu.

Chcete-li například kopírovat část půdorysu z jednoho projektu do druhého pomocí více instancí ARCHLine.XP, jednoduše použijte příkazy Kopírovat a Vložit z nabídky Editace.
 
 
 
 
Fáze návrhu projektu
Projekty rekonstrukcí budov nebo složitých návrhů vyžadují rozdělení do několika fází, všechny tyto fáze můžete mít nyní společně v jednom projektu - jednom souboru - jednom výkresu - jednom pohledu - jednom řezu. Fáze mohou být od sebe vizuálně rozlišeny a/nebo zobrazeny samostatně, podle toho kterou fázi si přejete prezentovat. ARCHline.XP nabízí 5 fází:

Všechny fáze (koordinace)
Stávající stav
Bourací práce
Stávající stav po bouracích pracích
Nový stav
 
 
 
 
ARCHline.XP LIVE
ARCHline.XP LIVE je nový, snadno použitelný a cenově dostupný software, který promění váš 3D návrh na živý model a vytvoří vysoce kvalitní vizualizace, videa a průlety.

Vykreslování nepotřebuje žádný čas pro výpočet renderingu, takže můžete okamžitě reagovat na požadavky svých klientů a upravovat návrh, bez ohledu na velikost a složitost vašeho projektu. Méně času na vykreslování znamená více času na design.

Díky simulaci přirozeného světla, umělého osvětlení, vegetace, vody, lidí, dopravy a dalších prvků okolního světa, budou vaše prezentace efektivně přenášet vaše poselství a nápady.
 
 
 
 
 
Skupiny hladin
Tato nová funkce umožní oddělit různé úrovně dokumentace, různá konstrukční řešení atd. Funkce je vhodná například pro:
- situační výkresy
- architektonicko-stavební řešení
- stavebně konstrukční řešení
- požárně bezpečnostní řešení
- zdravotně technické instalace
- vytápění
- elektroinstalace
- interiéry - nábytek
...
 
 
 
 
Týmová práce
Nástroj pro týmovou práci byl přepracován. Tato funkce umožní práci na jednom projektu celému týmu projektantů. Správce týmového projektu určí pracovní oblasti jednotlivých členům. Členové týmu mohou vlastnit libovolný počet oblastí. Pracovní oblast může být reprezentována barevným kódem, který zobrazuje účastníka v půdorysu a modelu.
Každá část projektu se aktualizuje automaticky, plán a dokumentace jsou jedna logická jednotka v celém jeho životním cyklu.
 
 
 
 
Pokládka předdefinovaných vzorů
Byl rozšířen počet vestavěných vzorů obkladů a dlažeb. Moderní uspořádání obkladů se již neobejde bez rozličných variant. S větším počtem vzorů a jejich barevnými variacemi, jste nyní připraveni vytvářet ohromující návrhy.
 
 
 
 
Vzorkovnice, barevné karty
Vzorkovnice, barevné karty slouží k nahrazení barvy nebo textury jinou barvou nebo texturou. Tentokrát se však změna uskuteční v celém 3D modelu. Jedním kliknutím se zobrazí dům nebo byt v jiném stylu, jiné barvě.
 
 
 
 
Obrázek na zdi - průhlednost
Obrázky formátu PNG podporují průhledné pozadí. Příkaz Obrázek na zdi byl rozšířen o zpracování průhlednosti těchto formátů.
Již nejste omezeni pravoúhlým ohraničením, a na zeď můžete umístit fotografii/obrázek/grafity/... libovolného obrysu.
 
 
 
 
Rohové okno
Jakákoli kombinace standardních oken (ale i dveří, případně kombinace dveří-oken) může být spojena v rohu zdi tak, aby došlo k vytvoření rohového okna. Rohové okno lze vytvořit dvěma způsoby:

Automaticky - vytvoří spojení mezi okny a přidá sloupek.

Manuálně - po přemístění oken do rohu zdí můžete modifikovat spojení.
 
 
 
 
Prosklené stěny
Prosklené stěny byly rozšířeny o editační nákres, kde je možné graficky ovládat rozdělení a umístění příčníků. Každý příčník může mít jiný profil. Do prosklené stěny je možné vložit okna i dveře. Prosklené stěny mohou být vnitřní i vnější.
Rozšířením funkcí prosklené stěny se zjednodušila také tvorba zimních zahrad.
 
 
 
 
Stínící prvky, slunolamy (brise soleil)
Moderní stavební konstrukce vyžadují stínící prvky. Nástroj slunolamy vytváří systém žaluzií, který je připevněn k vnější fasádě a chrání ji před oslněním a přehříváním. Nástroj pro tvorbu stínících prvků v ARCHline.XP byl přepracován a nyní představuje tři samostatné nástroje - tři metody:

-Horizontální slunolam
-Vertikální slunolam
-Uživatelsky definovaný slunolam

Samozřejmě i tento nástroj lze použít pro vnitřní konstrukce.
 
 
 
 
Renderovací styly
Parametry kvality vizualizace materiálu jsou rozděleny do specifických skupin, jako jsou kov, sklo, zdivo, zrcadlo atd. Tyto tzv. renderovací styly mohou být ze seznamu přiřazeny přetažením (drag-drop) na libovolný materiál v modelu. Výsledek lze okamžitě vyhodnotit v okně integrovaného renderu.

Příkaz nemění velikost a strukturu materiálů, nahrazuje pouze parametry kvality zobrazení.

Vedle standardních stylů je možné vytvořit i vlastní nastavení.
 
 
 
 
Automatická dokumentace - řezy a kolmé pohledy
Účelem této nové funkce je vytvořit typizovanou dokumentaci s nejčastěji vytvářenými výkresy v jednom kroku.

Příkaz vytvoří dva řezy středem modelu kolmo na sebe (A-A, B-B) a čtyři hlavní pohledy (S,J,Z,V) v jednom kroku.

Upravit je možné cokoliv. Samozřejmě vše je provázané, takže jakákoliv změna se projeví ve všech výkresech.
 
 
 
 
Střechy - editovatelný příčný profil automatické střechy
Když vytváříte střechu s vlastním zadáním příčného profilu střešní roviny, nejprve nakreslíte příčný profil a poté použijete tento tvar pro konstrukci střechy.

Tento profil je nyní po vytvoření střechy plně editovatelný. Jeho trasu můžete libovolně upravovat přímo na editačním nákresu.
 
 
 
 
Rampa
S vylepšeným nástrojem rampy je tvorba rampy stejně snadná jako tvorba schodiště. K dispozici jsou 3 nové nástroje pro tvorbu rampy:
- přímá rampa
- oblouková rampa
- segmentová, obrysem a podestou

Obrys vytvářených ramp lze nastavit standardními 2D kreslícími nástroji. Příčný profil rampy je možné volně definovat.
 
 
 
 
Kamera
Jakmile nastavíte perspektivní pohled, na půdorysném výkrese se zobrazí nová ikona kamery. S ikonou kamery můžete pohybovat a otáčet všemi směry. Tímto jednoduchým způsobem ovládáte a nastavujete perspektivní pohled přímo v půdorysném plánu, jako kdybyste stáli na daném místě a pozorovali okolí.


 
 
 
 
 
Schématická klávesnice pro nastavení klávesových zkratek
Klávesové zkratky poskytují alternativní způsob provádění příkazů.
Nová správa klávesových zkratek ARCHLine.XP 2019 může zvýšit vaši produktivitu.
Pro nastavení klávesových zkratek je nyní k dispozici schématická klávesnice, kde se zobrazují přiřazené klávesové zkratky.
Když nastavíte klávesové zkratky podle vašich zvyklostí, můžete je uložit jako vlastní profil. Standardně je nastaven profil ARCHline.XP. K dispozici je také profil klávesových zkratek Revit.
 
 
 
 
 
Schodiště - sjednocení editačních nákresů
V editačních příkazech se nyní zobrazuje také příčný profil schodiště. Díky tomu je možné zarovnávat zdi nad nebo pod schodištěm. Konstrukčně mohou být obě situace oprávněné.
 
 
 
 
Kótování zdí
Kótování je oblast, ve které ARCHline.XP vyniká generováním všech kót najednou. To zahrnuje samostatné kóty pro:

- Celou zeď, koncové body a napojení (např. příčky).
- Kótování pouze k jádrové vrstvě, vrstvy zdí zvlášť, na střed zdi.
- Vnější kóty otvorových prvků.
- Vnitřní kóty.
 
 
 
 
Další vylepšení
 • Nová funkce - Posun prvků, pomocí šipek na klávesnici posunujete prvky na výkrese o zadanou vzdálenost.
 • Výměna materiálů v modelu. Nahrazuje barvu nebo texturu jinou ze skupiny barev nebo textur.
 • 43 nových panelových dveří.
 • Přepracovaný nástroj NaviBar.
 • Uvítací obrazovka zobrazuje náhledy nebo seznam projektů.
 • Nový panel Nápověda s popisem jak použít aktuálně zvolený nástroj.
 • Pás karet umožňuje přístup k nejčastějším typům objektů/dveří a oken.
 • Nové ovládací značky - výška parapetu, relativní výška, vzdálenost od hrany zdi, výška textu, rotace prvku.
 • Výkazy pokládky seřazené podle místností.
 • Titulek názvu výkresu v tiskové sestavě.
 • Katalog pro používání kolekce RAKO 2019
... a několik dalších zajímavých funkcí

 

 

 


Zároveň s novou verzí Vám nabízíme i nové typy školení - workshopy, které jsou určeny pro všechny uživatele ARCHline.XP od úplných začátečníků po zkušené uživatele. Tyto workshopy obsahují:

školení pro tvorbu interiérů:
školení pro architekty a stavební projektanty


Budete-li mít zájem zjistit více informací o software, neváhejte nás kontaktovat.
 
 

 
Zde můžete najít informace o předchozích verzích ARCHline.XP:
 
© ArchiSoft - Stavební software, duben 2019