Pro potřebu fotovizualizace si ukážeme jak vytvořit materiály pro trámovou konstrukci z fotografie.
Materiály z fotografie

Celý postup vlastně využívá novou funkci pro vytváření 3D modelů z fotografie. Z celého postupu využijeme pouze tvorbu nových materiálů. Tyto materiály použijeme pro konstrukce vytvořené pomocí nástroje střecha
 
• Umístěte fotografii na výkres pomocí příkazu Kreslení - Vložit rastrový obrázek.
• Klikněte pravým tlačítkem na fotografii a z lokální nabídky vyberte příkaz Definovat ortogonální pohled
    
• Přemístěte vrcholové body do míst, kde je textura budoucího materiálu dobře vidět.
 
• Potvrďte Enterem. Obrázek vybrané oblasti se zobrazí jako kolmý pohled.
 
• Opakujte pro všechny oblasti, ze kterých budete tvořit materiály.
  (Více viz kapitola 5.1.1. Vytvoření povrchu z fotografie, Dodatky ARCHline.XP 2010 Release 2)
 
               
                  
                
Uložte ortogonální obrázek jako materiál. Klikněte pravým tlačítkem na obrázek materiálu
   a z lokální nabídky zvolte příkaz Uložit jako materiál.
    

 
Rendering v ARCHline.XP 2010 R 2 za použití výše zobrazených materiálu :
Trámy obsahují materiály s nastaveným zrcadlením.