ARCHline.XP nabízí kompletní sadu pro 2D kreslení technických výkresů. K dispozici je více než 450 funkcí pro editaci výkresu a celá řada velmi inteligentních nástrojů, které kreslení na počítači podstatně zjednodušují (např. vyhledávání bodů průsečíků, kreslení křivky, inteligentní šrafování...).

 


Kótování obsahuje všechny druhy kót a umožňuje modifikaci jejich parametrů. Kótování je asociativní, takže při dodatečné změně rozměrů okótovaného prvku se automaticky změní také hodnota kóty. Inteligentní kótování zdi umožňuje její kompletní okótování pouhým kliknutím na zeď, kdy se automaticky vytvoří všechny patřičné kóty, včetně kót otvorových prvků.

Tvorba a modifikace textu odpovídá zvyklostem textových editorů. Text je možné psát lineárně i do oblouku. Všechny TTF fonty z MS-Windows se přebírají i do ArchLINE. Texty lze rozbít i do křivek a upravovat tak charakter písma.
Pro šrafování můžete použít sadu předdefinovaných šrafur nebo si vytvořit své vlastní. Šrafování můžete také použít k tvorbě barevných přechodů.
Program umožní vytvořit jakékoliv typy vlastních čar a šrafur z vytvořených symbolů.

 
Takto vytvořené šrafy nebo čáry můžete i exportovat např. pomocí DXF/DWG. I při exportu se v dalších programech zobrazují jako vektorové šrafování nebo čáry.

Tabulky


Samostatný nástroj pro textové tabulky.

V ArchLINE si můžete také nechat vygenerovat grafické tabulky všech objektů v projektu.

Razítka


V programu ArchLINE má uživatel možnost tvorby vlastních parametrických razítek, zadaných podle svých specifikací. Vyplňování takovýchto razítek je pohodlné - stačí pouze zadat hodnoty do dialogového okna a o správné vyplnění a rozmístění textu na razítku se již postará program sám.