Další témaPředchozí téma
 

I když je knihovna architektonických, stavařských a interiérových prvků velmi obsáhlá, není možné vždy postihnout všechny výrobky. Pro sladění všech požadavků je také nezbytné, aby profesionální systém obsahoval možnost tvorby vlastních objektů jednoduchou a pružnou cestou, například přímým modelováním v prostoru.
Software ARCHline.XP obsahuje svůj vlastní prostorový 3D modelář, kde si můžete vytvářet libovolné objekty, které potom umístíte do knihovny. Při ukládání do knihovny se použije 2D symbol, reprezentující vymodelovaný prostorový objekt v půdorysném plánu. Tím je zaručena provázanost
2D <-> 3D. Objekt je opatřen tzv. manipulačními body, pomocí kterých pohybujete objektem v půdoryse nebo v prostoru.


 
V 3D modeláři máte k dispozici základní prvky jako je kvádr, válec, koule ..., které můžete jakkoliv seskupovat, ořezávat, vrtat ... 
Objekty můžete modelovat pomocí rotačních ploch, vytažením profilu podél stanovené trasy, prostorového spojení různě tvarovaných profilů, skládáním různých objektů ...
Tvary těles je možné zaoblovat, natáčet, posunovat ...
Samozřejmostí jsou i nezbytné booleovské operace.
        
 
Tvorba prostorového řezu 
Obecně řečeno řezy hrají velmi významnou úlohu v technické praxi. Pomocí řezu může tvůrce zobrazit objekty, které jsou zakryté ostatními strukturami. Funkce prostorového řezu sahá daleko za hranici obvyklé funkce rovinného řezu. Prostorový řez může být veden různými rovinami pod libovolným sklonem a jeho trasa může být jakkoliv lomená či zaoblená. 
Pomocí takto vedeného řezu může být 3D model pozorován z různého úhlu včetně všech jeho skrytých detailů.