Další témaPředchozí téma
 

Prvek deska není v programu ArchLINE jen pouhý polygon s určitou tloušťkou. Desku lze vrtat různými otvory, profilovat v různých směrech a takto vytvářet např. trámové a kazetové stropy. 
Deska je tvořena obdobným způsobem jako střechy - zadáním půdorysného obrysového tvaru. Parametry desky jsou definovány v dialogovém okně (tloušťka, vrstvy, materiál, barvy ...). 
ArchLINE definuje půdorysnou geometrii desky: 
  • automatickým návrhem - kdy program sám nalezne potřebný tvar desky podle zadaného podlaží.
  • polygonem - postupným zadáním obrysového tvaru, obsahující čáry, oblouky...
Návrhovým systémem programu ArchLINE je umožněno pokrytí jakéhokoliv tvaru podlaží.  
Otvory do desek jsou vrtány zadáním geometrie pomocí 2D kreslících nástrojů. Otvory můžete modifikovat, rušit nebo měnit jejich polohu kdykoliv v průběhu návrhu projektu. 
 
Speciální funkce umožní tvůrci také volně definovat příčný a podélný profil desky, což je vhodné při rekonstrukcích např. pro tvorbu klenby.