Program ARCHline.XP se dodává s parametrickou knihovnou všech základních typů dveří a oken. Ovšem co nenaleznete v knihovně si můžete pohodlně vytvořit sami.  

 


Dveře a okna jsou v knihovně definovány pomocí různých parametrů např. výška, šířka, tloušťka rámu, počet dělení, úhel otevření křídla, materiál prahu atd. Přepsáním dané hodnoty v tabulce parametrů se příslušné dveře či okno změní. Tím je umožněna tvorba klonů vybraného typu dveří nebo okna. Všechny změny parametrů si můžete uložit pod specifickým názvem (např. výrobní číslo) a využívat takto upravený otvorový prvek ve všech projektech.
Tvorba nových dveří/oken není závislá na omezení počtu knihovních prvků nebo na konstrukci například v 3D modeláři.
Knihovna dveří a oken zohledňuje všechny aspekty vzhledu a umístění. Pomocí příslušných parametrů nastavíte nejen požadovaný vzhled jednotlivých objektů, ale také výšku parapetu, tvar parapetu, tvorbu nik ...    
V dialogovém okně kótování zvolíte vhodný typ a vzhled kóty, eventuelně připojíte popisový odkaz (bublinu). Pak kliknete na požadovanou stranu zdi a program automaticky vytvoří celý řetězec kót. Všechny parametry použitého okna nebo dveří se převádí automaticky do výkazů projektu
 
Interakce 2D -> 3D.
 

 
Interakce 3D -> 2D.
 

Detaily půdorysného zobrazení dveří a oken se automaticky mění podle zvoleného měřítka v tomto rozsahu
1:20 - 1:50 - 1:100 - 1:200 - 1:500


Dveře a okna můžete umístit do libovolného tvaru zdi (oblouková, s proměnlivou šířkou ...), ale také do střech. 
V obou případech lze vytvořit tvar libovolně zalomeného ostění.

Všechny nastavené parametry automaticky změní 
i zobrazení ve 3D.
Při rekonstrukcích je velmi důležité, aby CAD program dokázal vytvořit dveře/okna libovolného tvaru. Program ARCHline.XP Vám nabízí řadu užitečných nástrojů pro modelování objektů v prostoru. 
Nové objekty můžete definovat:
 • přepsáním parametrů knihovního prvku a uložením pod specifickým názvem
 • graficky 1 - kreslením tvaru na zdi (libovolného tvaru) a parametrizací prvku
      
                                     
   
 • graficky 2 - kreslením nárysného tvaru a jeho prostorovým vytažením                

                              
 • modelováním - přímou konstrukcí ve 3D modeláři (booleanovské operace, trasovaní ...) 
 • matematickým modelem - pomocí makrojazyka ARCHline.XP
Takto vytvořený prvek si můžete uložit jako nové dveře/okno do knihovny a používat ho ve všech potřebných projektech - rychle, elegantně a přitom přesně.