Práce architekta postihuje široký záběr činností. Mimo tvorby nových budov a konstrukcí se setkává s požadavkem vytvořit projektovou studii na základě dochovaných fotografií, starých výkresů a map. ARCHline.XP nabízí různé funkce a nástroje pro dosažení těchto cílů.
(Tato funkce je pouze ve verzi ARCHline.XP Professional) 
 

 
 
Vektorizace naskenovaných fotografií

ARCHline.XP Progfessional nabízí zajímavou a ojedinělou funkci - vektorizaci fotografie.  
1.      2.      3.
Z naskenované fotografie (1.) vytvoří ARCHline.XP kolmý pohled (2.), který automaticky zvektorizuje (3.). Vytvořený vektorový obrázek můžete uplatnit ve všech potřebných pohledech. 
Důležité ovšem je, že při této metodě se vytvoří kolmý pohled fotografie a vektorový obraz v měřítku 1:1. Takže můžete odměřovat jakékoliv části fasády a použít je pro další konstrukce nebo výpočty !!!
Přesnost je samozřejmě závislá na kvalitě předlohy a zaměření.
Fotografie zkonvertované do kolmého pohledu můžete použít jako textury pro vizualizaci fasád.

Podrobnosti o této výlučné specialitě ARCHline.XP se dozvíte na našich seminářích.


 

 

  

Zakomponování 3D modelu do fotografie

Při demonstraci architektonické studie je velmi důležité zasadit vytvořený projekt do reálného prostředí. ARCHline.XP nabízí jedinečnou možnost pro řešení této nesnadné úlohy pomocí svých speciálních nástrojů pro fotogrammetrii: zakomponování 3D modelu do fotografie. Přesnost je závislá na kvalitě naskenované předlohy, zaměření místa pozorovatele a bodů na cílovém objektu. V praxi je možné dosáhnout přesnosti 1:1000 (tj. 1cm na 10m).
Tato funkce získává na důležitosti při pracích na projektech, kde prostředí hraje významnou roli - přístavby, dostavby, rekonstrukce, atd. Obrázky popisují rekonstrukci zchátralé budovy v Halle (Německo).
            
                     Stávající stav                         Návrh rekonstrukce v ARCHline.XP

 

 

 

Dokumentace vytvořená z naskenovaných plánů

ARCHline.XP umožní uživateli pohodlné skreslení původní dokumentace, kdy se mohou zadávat skutečné hodnoty vzdáleností přímo odečtené z naskenovaného plánu a kombinovat je s vlastním zaměřením místností, nebo s geodetickým zaměřením. Tím získá nově vynesený stav velmi velkou přesnost. Takto vytvořený projekt můžete různě modifikovat (přidávat / bourat zdi, niky, okna, dveře atd.) například pro potřeby přestavby. Program následně vytvoří automaticky 3D model objektu.
Pomocí této funkce programu ARCHline.XP bylo digitalizováno např. Staré město v Zürichu.
 
       

 

 

 

Transformace rastrového obrázku

O práci s rastrovými obrázky se stará šikovný prográmek ARCHline.XP Image Manager, který umožní správu různých typů rastrových obrázků (změna velikosti, úpravy jasu a kontrastu, gamma korekce …). Tento nástroj můžete použít i jako přímé napojení ARCHline.XP na skener.
Při tvorbě transformace z perspektivní fotografie do nárysného pohledu je možné zkonvertovat i celou fotografii a vytvořit tak fotograficky věrný model nárysného pohledu. Tato funkce může být užitečná například při vytváření uličních pohledů, kdy "fotopohled" použijeme jako texturu pro simulaci uliční zástavby.
 
Ve fotogrammetrii je možné obrázky různě podsvěcovat, natáčet a ořezávat.