ARCHline.XP nabízí kompletní sadu pro 2D kreslení technických výkresů. K dispozici je více než 450 funkcí pro editaci výkresu a celá řada velmi inteligentních nástrojů, které kreslení na počítači podstatně zjednodušují (např. vyhledávání bodů průsečíků, kreslení křivky, inteligentní šrafování...).