Digitalizací se v ARCHline.XP rozumí převod papírových dokumentů na digitální data. Přesnost tvorby je zaručena kalibrací naskenovaného obrázku. Při práci na digitalizaci obrázku vytváříte vektorový přepis mapy.
(Tato funkce je pouze ve verzi ARCHline.XP Professional) 
 

Vektorová mapa je tvořená z čar, oblouků a křivek různých tloušťek, barev a typů, to zaručí pozdější snadnou a rychlou modifikaci. Do digitálního modelu mapy můžete umístit i různé symboly a značky. Ke všem objektům na digitální mapě je možné připojit různé specifické parametry a popisky
Rastrový naskenovaný obrázek je také možné využít jako podklad pro zakreslování změn. Změny nakreslené v ARCHline.XP můžete vytisknout spolu s naskenovanou mapou. 
 
Naskenovaný dokument je načten do ARCHline.XP jako předloha - rastrový obrázek. Tuto předlohu je nutné nejdříve zkalibrovat. Tento proces vám zaručí, že souřadnice v programu budou odpovídat skutečným vzdálenostem. Program umožní porovnat až 256 různých vzdáleností a na základě vypočtené chybové odchylky zadat optimální poměr nepřesnosti původní kresby (naskenovaného obrázku) a nakreslené situace v ARCHline.XP.
Naskenovaných map může být několik na jednom výkrese. Tím je umožněno skenovat velké formáty map i na malém A4 skeneru. Naskenované obrázky můžete libovolně podsvěcovat, posouvat, překrývat nebo ořezávat.
 
Digitalizace map spolu s fotogrammetrií, nástroji terénu a fotorealistrickým zobrazením vytváří z ARCHline.XP výkonný nástroj pro urbanistické a geodetické studie.
 
Klikněte pro zvětšení obrázku
 
 
ARCHline.XP přidává územnímu plánování novou hodnotu - třetí rozměr.