Schodiště jsou tradičně nejsložitějšími stavařskými objekty. Generátor schodišť v programu ARCHline.XP umí zpracovat všechny důležité parametry, které jsou zapotřebí při výpočtech schodišť. Vytvářet a modifikovat můžete jak základní typy schodišť, tak zcela atypická schodiště různých krkolomných tvarů. 
 

Základní typy všech používaných schodišť Vám nabízí program ve své parametrické knihovně schodišť. Naleznete zde různé L, T, U, Z- tvary, lomená, točitá, eliptická, oblouková ...
Co nenaleznete v knihovně, můžete vytvořit pomocí speciálních nástrojů, pouhým zadáním půdorysné ho tvaru - o zbytek konstrukce se postará program sám.
Všechna nastavení pro výpočet jsou v souladu se standardy DIN/ČSN. Výpočet můžete limitovat podle různých přednastavených specifik zohledňující právě normování podle DIN/ČSN.
 
                                
Umístit schodiště je velmi jednoduché. Pomocí drag&drop vyberete z knihovny požadovaný tvar, graficky pomocí myši můžete vyhledat všechny potřebné délky (pro případ, kdy se vztahujete na některé významné body stavby) nebo numericky zadáte přesné míry všech ramen. Jakmile je schodiště definováno v půdoryse zobrazí dialogové okno pro zadání parametrů stupňů a geometrie schodiště.
Stupně můžete navrhnout jako závislost podle ergonomického vzorce 2v+h, můžete určit které prvky schodiště budou mít na sebe vliv, a které budou na výpočtu nezávislé, můžete určit interval (min./max.) hodnot pro výpočet u jednotlivých vztahů. Následně je také možno ovlivnit celkovou geometrii schodiště, která se může měnit ve vztahu k zadaným hodnotám použitých při výpočtu parametrů stupňů. Hodnoty můžete kdykoliv modifikovat a změnit tak celý návrh již usazeného schodiště.
  
                                
Hodnoty parametrů jednotlivých stupňů jsou automaticky přepočítávány v závislosti na zadaných podmínkách - výškový rozdíl zdolávaného podlaží, počet stupňů, výška stupně ...
 
Geometrii jednotlivých stupňů můžete libovolně měnit. 
Vzhled schodiště se automaticky mění v závislosti na použitém konstrukčním materiálu. Je možné vytvářet kovová, dřevěná nebo betonová schodiště
 
Speciální funkcí pro schodiště je tvorba zastřešení, které sleduje sklon a tvar schodiště (např. jako Pompidou Center v Paříži). 

 


                 
Speciální funkce pro rekonstrukce Vám umožní vytvořit schodiště libovolného tvaru. Zadávat parametry můžete podle půdorysného tvaru schodiště, podle tvaru výstupní čáry, specifickým tvarem jednotlivých stupňů. Výšky a rozložení vám navrhne generátor. Po úpravě jejich obrysů, můžete přiřadit balustrádu. Typy balustrád můžete převzít z knihovny nebo specifikovat své vlastní konstrukce. 
Postup takového návrhu je snadný. Jestliže nenaleznete obdobný typ v knihovně schodišť, můžete nakreslit jeho půdorysný obrys přímo na výkrese. Následně necháte generátor, aby vám spočítal všechny důležité údaje podle zadaných hodnot  (výšky stupňů, výškový rozdíl zdolávaného podlaží ...). Můžete upravit tvary stupňů a doplnit schodiště balustrádou.