ARCHline.XP nabízí samostatné nástroje pro tvorbu konstrukčních prvků, které tvoří konstrukci budovy. Jsou to horizontální a vertikální prvky - sloupy a nosníky/překlady/průvlaky.

Pro případné přenesení dat do statických programů jsou v seznamu kalkulace stavby tyto prvky od sebe odděleny.

 
Program ARCHline.XP se dodává s parametrickou knihovnou všech základních typů profilů.

Tyto profily jsou určeny
pro definici konstrukčních prvků jako jsou sloupy, nosníky, překlady, průvlaky ...
a také pro zadání ozdobných dekoračních prvků jako jsou šambrány, římsy atd.
 
    
Sloupy můžete umístit na aktivní podlaží nebo do terénu. Tyto sloupy je možné vložit do zdi a následně je používat, společně se zdí, jako jednu konstrukci.

Nosníky mohou být vloženy do zdi a následně mohou být spravovány jako součást zdí. Nosníky můžete umístit jak na aktuální podlaží tak na terén.
 
 

Šambrány
Jedná se o parametrickou tvorbu profilovaných nebo rámových prvků.
Šambrána může být vedena po celém obvodu otvorového prvku nebo může být bez spodní části. Spodní část se automaticky odstraní v případě okna s podokenní římsou nebo jedná-li se o dveře. Šambrána sleduje sklon a tvar zdi - může být použita i u zaoblených a šikmých zdí. Tento prvek vhodně doplňuje funkce ARCHline.XP pro tvorbu okrasných fasádních prvků (římsy, lišty, dekorace...). Šambrány jsou důležitou funkcí a to nejen pro rekonstrukce.
 
  

    
Dekorační prvky, Římsy, Profil podél trasy ...
Touto volbou můžete jednoduše vymodelovat prvky fasád jako jsou například sokly, římsy.
 


Modifikace je možná v nárysném i půdorysném editačním schématu.

Profilované prvky na terénu
Tato funkce umožní umístit prvek automatickým převzetím výškové úrovně terénu.

.