ARCHline.XP nabízí uživateli komfortní tvorbu střešních struktur. Naleznete zde generátor pro automatický návrh střech, ale také nástroje pro tvorbu složitých střešních struktur, včetně zborcených ploch. Každá střešní rovina obsahuje potřebné výkazy.  

Všechny metody tvorby můžete navzájem kombinovat !

 
Struktury střešních rovin
můžete definovat: 
 • generátorem střech - automatický návrh podle zadaného půdorysného tvaru a sklonem jednotlivých střešních rovin. Program sám spočítá všechny potřebné průniky.
 • jednotlivými střešními rovinami - postupným návrhem pomocí jednotlivých střešních rovin. Program následně vytvoří všechny potřebné průniky.
Více informací ...

  
 • předdefinovanými tvary - parametrický návrh klasických tvarů střech (sedlové, mansardové, válcové, parabolické ...) a jejich průniků.
 • libovolným profilem - který popisuje příčný profil střešní roviny (profil může být i křivka). Aplikací podél zvoleného půdorysu se automaticky vytvoří potřebné průniky celé střešní struktury. Speciální nástroj vhodný především pro rekonstrukce.  
Více informací ...


  
 • zborcenou plochou - libovolnou hranu střešní roviny je možné modifikovat. Podle zmodifikované hrany se prostorově upraví dotyčná střešní rovina, případně celá střecha . Speciální nástroj vhodný pro architektonické projektování specifických typů střech.  
Více informací ...

  
 

Krovy
střešních rovin můžete definovat: 
 • generátorem struktury krovu - zadáním tvarů a parametrů krokví, pozednice, kleštin a latí vytvoříte podle tvaru střechy automatickou strukturu krovu.
 • předdefinovanými tvary - z knihovny můžete vybrat parametrické typy základních vazeb krovu.
 • parametrickými objekty z knihovny - knihovna obsahuje všechny součásti krovu. Všechny objekty jsou samozřejmě parametrické.  


   
Více informací ...  
 
 
Výkazy střech a krovů
 • MS Word, MS Excel, export do rozpočtových programů - všechny důležité informace o střešních rovinách (plochy, objemy, moment setrvačnosti...) a součástech krovu (plochy, objemy, kusovník, materiál ...) můžete přehledně obdržet ve výkazech. Je možné vytvářet i technické šablony součástí krovů (kleštiny, krokve ...).