Další témaPředchozí téma
 

Nástroje pro tvorbu terénu využijete pro digitalizaci modelu terénu a komunikací, urbanismus, projekci ploch se zastavovacími plány, projektování ulic a cest s doplněním plánování výsadby rostlin a stromů. 
Arch. Rolli: Tunnel of Mont Blanc           Arch. Rolli: Tunnel of Mont Blanc
ArchLINE vytváří model terénu: 
  • importem souboru terénu - kde jsou známy vrstevnice a výškové body. Soubor může být ASCII s geodetickým zaměřením nebo model v DXF souboru.
  • přímým modelováním - tvůrce může zadávat výškové úrovně terénu pomocí kombinace naskenovaných fotografií a přímým zadáváním vrstevnic a/nebo výškových bodů. Při jednotlivém zadávání výškových bodů program automaticky vygeneruje síť vrstevnic podle zadané přesnosti.
Model terénu můžete libovolně modifikovat změnou výškových úrovní jednotlivých bodů nebo vrstevnic. V terénu lze provádět  
násypy a výkopy, vytvářet komunikace a trasování cest, nastavit různé rozlišení hustoty sítě vrstevnic ...
Model terénu je také doplněn o výpočty navezené a odvezené zeminy. Objemy a plochy se automaticky zobrazují ve výkazech.
 
Funkce terénu obsahují tvorbu kolorimetrických map.
Významnou funkcí pro urbanistické studie je tvorba schématických domů pro simulaci objektů zástavby. Na urbanistickou studii můžete také umístit stromy a keře.