Tiskové výstupy jsou opravdu velmi silnou stránkou programu ARCHline.XP. Na rozdíl od jiných programů,  je tisk v ARCHline.XP navždy svázán s projektem a všechny změny na projektu se ihned automaticky promítnou v tisku. Samostatnou kapitolou je tvorba různých výkazů. 

 
 
Obsah každého pracovní okna můžete vytisknout zvlášť. 
Kromě přímého obsahu pracovního okna, lze tisknout tzv. Tiskovou sestavu, která vznikne rozmístěním potřebných výkresů (půdorysy, pohledy, tabulky ...) na vybraném formátu papíru např. A1.
Výhodou tisku pomocí Tiskových sestav je všesměrná provázanost objektů
To znamená - zrušíte-li například okno ve zdi (ať již v pohledu nebo v půdoryse), projeví se tato změna automaticky v Tiskové sestavě a to ve všech pohledech a půdorysech, včetně úpravy kót.  

Tiskové sestavy je možné ukládat jako samostatné soubory a v průběhu práce je kdykoliv vyvolat.

Potřebujete-li tisk na velký formát a vaše tiskárna jej nepodporuje, nevadí, výkres můžete separovat např. do několika listů formátu A4 a po vytištění je slepit k sobě. 

Další možností je tisk na externím pracovišti např. pomocí PDF formátu.