Cílem této části programu je zjednodušit práci na projektech již existujících staveb. Tato funkce může být ovšem také použita při projektování nové budovy, kdy je zapotřebí dodržet přesné rozměry a tvary místností. 
(Tato funkce je pouze ve verzi ARCHline.XP Professional) 
 

Uživatel má volnost v nastavování parametrů, včetně tolerance chyb, v definici geometrických tvarů a nad správou jejich parametrů (zdi různých tvarů, otvorů, pomocných bodů ...).

Postup je snadný. Pomocí tradičních metod stavařské praxe, zaměřením stávajícího stavu, zjistíte potřebné délky stěn místností a jejich úhlopříčky. V ARCHline.XP nakreslíte přibližné nákresy jednotlivých místností (1). Podle vašich zaměřených údajů necháte program, aby upravil jejich rozměry. Vše probíhá automaticky. Tím získáte skutečný půdorysný tvar každé místnosti (2). Program je schopen pracovat s přesností desetiny milimetru. 
Jakmile máte zadány tvary místnosti usadíte otvorové prvky (3). Místnosti následně spojíte dohromady pomocí dveří, otvorů spojujících místnosti, zadáním tloušťky zdi nebo na základě pomocných bodů (4). Stejným postupem jak jste zadávali vnitřní tvar místností vytvoříte vnější obrys podlaží a půdorys je hotov (5)(6)

Na konci zaměření vám program ARCHline.XP poskytne výkaz výměr, vypočítá plochu zdí, obytnou plochu, obestavěný prostor, vytvoří výkaz dveří a oken podle druhu atd. Výkazy mohou být uloženy v samostatném souboru a importovány např.
v MS-EXCEL.
Tyto soubory můžete převádět i do jiných databází nebo do rozpočtových programů.
 
Vzhledem k specifickému zaměření ARCHline.XP pro rekonstrukce a modernizace objektů nabízí program i důležité nástroje pro editaci tvaru ostění a tvorbu vlastních dveří a oken.
Tvorba ostění různých tvarů.
Kopírování tvaru ostění.
Tvorba uživatelsky definovaných dveří a oken.