Další témaPředchozí téma
 

Žádný profesionální program pro architekturu a stavební projekci se neobejde bez tvorby a komplexního popisu nejdůležitějšího stavařského prvku jakým jsou zdi. Zdi v programu ARCHline.XP jsou objektově orientované samostatné celky libovolného tvaru se všemi důležitými parametry a řadou doplňkových funkcí zohledňující charakter projektu. 

Nástroj Zeď Vám umožní plnou kontrolu nad všemi parametry zdí libovolného tvaru. 


  
  
Mimo základních parametrů jako jsou: 
- výška zdi (kterou můžete měnit interaktivně i ve 3D okně)
- výšková úroveň posazení zdi nad aktuálním podlažím
- tloušťka zdi
můžete nastavit i speciální parametry typu:
- počet a výšky jednotlivých vrstev zdí
- typ a barva šrafování vrstev zdí
- systém napojení sendvičových zdí
- povrchové materiály zdi
- zohlednění zobrazení zdí v daném měřítku
- ceníkové položka pro rozpočtování 

Každá vrstva může mít nejen své specifické šrafování, ale i různý půdorysný tvar, barvu a výšku. Šrafování můžete převzít ze sady šrafur dodávaných s programem (ČSN normy), nebo si jednoduše vytvoříte své vlastní. Všechny změny nastavení můžete uložit pod specifickým názvem a kdykoliv během práce na projektu vyvolat (např. Porotherm440, Obvodové35, Sendvič40 atd.).

 

Zdi v ARCHline.XP můžete vytvářet tradičním způsobem, na který jste zvyklí z rýsovacího prkna. Pouze s tím rozdílem, že vše co nakreslíte v půdoryse se automaticky zobrazí také v prostoru. Takže odpadá úmorná práce s vykreslováním pohledů. ARCHline.XP vše vytvoří za Vás, automaticky a přesně. 
Interakce 2D -> 3D.   
 
Pro zkušené uživatele, ARCHline.XP nabízí možnost tvorby přímo v prostoru (3D okně). I zde je samozřejmostí, že cokoliv vytvoříte v prostoru tak se automaticky přenese do půdorysu.
Interakce 3D -> 2D
 
Architekti v programu ARCHline.XP mohou využít své jedinečné prostorové vidění a navrhovat studie přímo v perspektivním pohledu. 
I v tomto případě se automaticky vytváří půdorysný pohled.
Interakce 3D -> 2D
 
Všechny postupy tvorby můžete navzájem kombinovat. Přecházet libovolně z jednoho pohledu do druhého nebo začít v půdoryse a studii vypilovat v prostorovém okně.
Program ARCHline.XP nabízí sadu kreslících funkcí pro konstrukce zdí:
 
Zdi můžete usadit v závislosti na koncovém bodu, referenčním bodu, v dané relativní/absolutní vzdálenosti a sklonu, podle souřadnic X,Y od daného bodu, podle polárních souřadnic, v určité vzdálenosti od koncového bodu  nebo od průsečíku, přesně od středu objektu, v průsečíku dvou objektů, rovnoběžně, kolmo, ...
 
Šikmá zeď, Skleněné fasády
Šikmé zdi byly do programu zakomponovány na základě architektonických požadavků pro účely snadného modelování prosklených fasád se zajímavými různě skloněnými tvary. Sklon se tak stal dalším parametrem v dialogovém okně modifikace zdi. 
Úhel sklonu může být zadán v jak kladném směru tak i záporném. I u takto šikmých zdí je možné dále upravovat jejich tvar - profilovat je. Na takto upravenou zeď můžete umístit jakýkoliv otvorový prvek, včetně uživatelských.Je samozřejmostí, že tyto prvky přebírají sklon zdi a sledují její tvar. Což je právě vhodné pro návrh prosklených fasád.
 


 
Prosklená zeď
ARCHline.XP® podporuje návrh prosklených zdí. Hlavní rysy prosklené zdi jsou:
  • Okno se může prodloužit až ke koncům zdi.
  • Dělení je možné tvořit ve směrech X a Y určením buď počtu dělení nebo
  • Rozměry skleněné tabule v horizontálním a vertikálním směru.
  • Je možné také definovat nerovnoměrné dělení.
  • Software rozpozná zadání dělení a opakuje hodnoty až do konce zdi. Například jestliže si přejete změnit 10 dlouhou zeď na prosklenou stačí zadat první dvě hodnoty opakovaného dělení: 1m a 2m. Software rozpozná dělení a vytvoří dělení pomocí těchto dvou hodnot, v tomto pořadí až do konce zdi.
  • Na stranách okna je možné vypnout orámování takže můžete vidět pouze hrany skleněné tabule.

  


 
Profilace zdí
Zajímavou funkcí, která byla vyvinuta speciálně pro rekonstrukce objektů je profilace zdí. Tento nástroj umožní oříznout zeď podle zadaného profilu. Profil může popisovat jak příčný obrys tak 
i podélný tvar zdi. V programu ARCHline.XP nejste omezeni pouhým obdélníkovým tvarem zdi.:
 
Ve funkcích zdí naleznete také užitečný nástroj pro začlenění symbolu ( i prostorového objektu) do zdi například pro tvorbu pilastrů.
Nástroje a funkce programu ARCHline.XP nabízí snadné řešení komplikovaných tvarů zdí, jejich zakončení a křížení.
 
 
 
Jednoduchý příklad ilustruje možnosti profilace zdí.