BIM nástroje pro tvorbu plánů osvětlení

ARCHLine.XP je jediný software na trhu, který obsahuje nástroje jak pro architekturu/stavební projektování, tak pro interiérový design. Rozsah software umožňuje architektům i designérům navrhovat projekty ve svých oborech a podílet se na rozsáhlých projektech. V níže uvedeném příkladu si ukážeme, jak vám ARCHLine.XP pomůže s komplexním úkolem: vytvoření plánů osvětlení, správou světelných zdrojů a přesnou kvantifikací svítidel.

Proč používat ARCHLine.XP k vytváření plánů osvětlení?

  • ARCHLine.XP podporuje až 22 různých typů souborů pro import (DWG, DFX, RFA, RVT, OBJ, 3DS). Proto je zaručeno, že budete bez problémů spolupracovat s jakýmkoli spolupracovníkem, kolegou nebo designérem, bez ohledu na software, který používají.
  • Přímo do našeho projektu si můžete stáhnout hotová svítidla a další modely z BIMobject.com nebo Trimble 3D Warehouse, kdy můžete objekty snadno převést na svítidla.
  • Projekty ARCHLine.XP lze načíst do výpočtových programů, jako jsou Dialux, Relux a AGI 32.
  • Můžete vytvářet plány osvětlení, elektrická schémata nebo dokonce vykazovat a kvantifikovat světelné zdroje.
  • Integrováním fotometrických dat a dalších informací o výrobci do objektů bude váš model obsahovat všechny potřebné a relevantní informace.
  • Pro architektonickou vizualizaci můžete použít ARCHLine.XP LIVE: tento jednoduchý a výkonný renderovací modul poskytuje úžasné výsledky a přesně přijímá přednastavené chování světla.

Níže je uveden typický pracovní postup pro vytvoření projektu osvětlení. Budeme hovořit o tom, odkud můžete čerpat relevantní fotometrická data, jak začlenit data do vašeho modelu a jak můžete prezentovat své konečné výsledky.

1. Import objektů do vašeho návrhu

3D Warehouse: ARCHLine.XP má přímé propojení s 3D Warehouse společnosti Trimble, největší sbírce 3D objektů vytvořených uživateli. Ačkoli objekty 3D Warehouse samy o sobě nemají vlastnosti BIM, můžeme jim tyto vlastnosti přidat později. Vyhledejte objekty, které potřebujete, a stáhněte si je přímo do svého modelu.

3D Warehouse je skvělým zdrojem objektů vyrobených uživatelem. Pomocí filtrů můžete sledovat velikost souboru a počet povrchů, aby váš model nebyl příliš objemný.

BIMobject.com: tato knihovna prvků BIM umožňuje stahovat svítidla od různých výrobců. Obecně nabízí objekty ve formátu Revit (RFA), SketchUp (SKP) nebo ve formátech souborů IFC. Pokud stahujete objekty z BIMobject.com (nebo z jakékoli jiné podobné platformy, kde lze najít prvky BIM), pak si stažené objekty zachovají své parametry, kterými je výrobci vybavili. Určitě však také stojí za zmínku, že ARCHLine.XP Vám pomůže, když bude třeba z rodin aplikace Revit odstranit nepotřebné části objektu a zachovat ty důležité, případně přidat další potřebné.

Knihovna BIMobject.com je skvělým zdrojem aktuálních produktů reálného světa. Prvky můžete také filtrovat podle výrobce.

Webové stránky výrobce: další možností, kterou máte, je stáhnout prvky BIM přímo z vlastních webových stránek výrobce. Většinou vám nabídnou Revit nebo 3D objekty (například soubory OBJ, 3DS). ARCHLine.XP je schopen úspěšně integrovat většinu formátů souborů z těchto zdrojů.

Nejvýznamnější výrobci mají své produkty k dispozici také ve formě 3D modelů. Vyhledejte požadovanou položku a stáhněte si ji spolu s technickým listem.

2. Správa objektů

Parametry: k našim svítidlům můžete přidat parametry, které potřebujete (světelný tok, výkon, barevná teplota, index reprodukce barev, index ochrany atd.). Doporučujeme přidat také parametr „url“, abyste mohli vyhledat technický list online buď z webu výrobce, nebo ve složce na našem Disku Google.

Konverze objektů na BIM svítidla: jakýkoliv objekt můžete převést na BIM svítidla. Postup je jednoduchý – vyberte objekt a z lokální nabídky vyberte příkaz Osvětlení. Zde můžete určit odpovídající typ a počet světelných zdrojů. Od této chvíle se pří výběru objektu zobrazí se na jeho symbolu ikona žárovky, která oznamuje, že objekt je vybaven světelným zdrojem.

Fotometrická data: do svítidla můžete začlenit fotometrická data prostřednictvím světelných zdrojů IES. ARCHLine.XP je těmito zdroji světla vybaven, ale vždy můžete přidat i vlastní. Pamatujte, že je také možné „vložit“ další prvky, jako jsou transformátory, ovladače a další součásti. Ty můžete přidat v Návrhovém módu, zde je možné objekty upravovat.

Přidání světelných zdrojů IES zajišťuje realističtější světelné efekty.

Umístění vašich objektů: objekty (v našem případě osvětlení) můžete umístit libovolně v projektu nebo je můžete připojit k jiným prvkům. V našem příkladu připojíme osvětlení k podhledu, pro čistější správu objektů. ARCHLine.XP nabízí možnost zapustit (nebo vnořit) předměty do podhledu. Když umístíte prvky tímto způsobem, bude osvětlení součástí podhledu a tím i ve stejné hladině.

3. Výměna dat IFC

Jednou ze silných stránek práce v prostředí BIM je otevřenost vůči dalším platformám. Podívejme se, jak informace proudí do a z ARCHLine.XP
Import: ARCHLine.XP usnadňuje import souborů IFC z jakékoli BIM platformy nebo BIM softwaru. Využijte obrovské zdroje informací, které již máme k dispozici ve formátu souboru IFC: v našem kontextu to znamená, že můžete do projektu načíst skutečné produkty a ušetřit čas, který byste strávili s modelováním. Tímto způsobem můžete také importovat celé architektonické modely a soustředit se například pouze na interiér.

Export: 3D model můžete také exportovat prostřednictvím IFC do různých softwarových produktů dostupných na trhu, které vám poslouží pro výpočet světla. V tomto příkladu jsme vybrali Dialux. můžete vidět, že kompatibilita souboru IFC je kompletní, struktura souborů, různé modely a všechny integrované objekty jsou zachovány. Nemusíte znovu znovu začlenit svítidla, stačí udělat přepis souborů IES a stanovit místa výpočtu.

Díky schopnostem formátu souboru IFC nejsou ztraceny žádné informace

4. Dokumentace

Při tvorbě projektu osvětlení můžete nakonec dopadnout tak, že budete používat několik programů, což opravdu není efektivní způsob práce. A to je právě důvod, proč je tak důležité, že ARCHLine.XP nabízí kompletní balíček řešení, který obsahuje 3D modelování, 2D výkresy, schémata zapojení a výkresy, konstrukční detaily, správu osvětlení, náladovou desku (mood board) – to vše v jednom prostředí.

Osvětlení: existuje široká škála možností umístění svítidel, světelných 3D textů, LED pásků. Můžete také určit typ montáže a dalšího osvětlovacího příslušenství.

Plány osvětlení: elektrické obvody můžete vytvořit přiřazením vypínačů odpovídajícím svítidlům nebo jiným elektrickým zařízením. Nezapomeňte, že stejně tak jako u jiných výkresů a schémat, je i zde dobrá správa hladin klíčem k elegantně vypadajícímu a organizovanému elektrickému schématu. Další silnou stránkou sady nástrojů „Plán osvětlení“ software ARCHLine.XP je, že zobrazuje, která svítidla a vypínače jsou propojena, a které nikoli, aby se minimalizovaly chyby v návrhu. Jako další krok můžeme vypočítat odhadovaný celkový výkon osvětlení místnosti.

Grafický přepis znázornění a logická struktura vašich svítidel zajistí čistý a organizovaný plán osvětlení

Elektrické příslušenství: do našeho projektu můžeme začlenit vypínače a zásuvky. Určete pro daný prvek 2D symbol a vybavte jej cennými informacemi, jako je číslo položky, cena atd.
Poznámky: Umístěním poznámek, štítků a textů můžeme do našeho plánu integrovat další informace.

5. Použití nástroje MEP

ARCHLine.XP umožňuje nastavení a návrh rozmístění jednoduchých dílů MEP. V našem projektu osvětlení použijeme MEP nástroje k vytvoření kabelových rozvodů. Využijeme modelování kabelových lávek a začlenění konektorů do našich svítidel. Pomocí „grafického přepisu znázornění“ můžete rozlišit různé instalace a systémy pomocí přiřazených barev.

6. Kótování a výkazy

ARCHLine.XP umožňuje provádět všechna měření, kótování a výkazy prvků, které máme v projektu. Pomocí nástroje „Místnost“ můžeme zjistit, ve kterém konkrétním prostoru se určité svítidlo nachází.. Tato metoda přirozeně vyžaduje dobrou správu obsahu projektu a odpovídající nomenklaturu jeho prvků – naštěstí ARCHLine.XP nabízí nástroje i pro tyto účely.

Výkazy můžeme exportovat do aplikace Excel, abychom mohli provádět objednávky požadovaných svítidel.

7. Vizualizace projektu osvětlení

Podívejme se na konečný výsledek! Pokud jde o architektonickou vizualizaci, renderovací software ARCHLine.XP LIVE nám přináší skvělé výsledky. ARCHLine.XP LIVE čte fotometrické informace, které jste začlenili do modelu, takže všechna světla budou velmi realistická. Program nám také nabízí možnost konfigurovat osvětlení, zapínat je a vypínat, vytvářet 360 videa a virtuální prohlídky.

ARCHLine.XP LIVE v akci, vizualizace osvětlení reálného světa

S ARCHLine.XP máte všechny komponenty potřebné k provádění vašich projektů osvětlení. Zde naleznete podrobnější analýzu toho, jak vám ARCHLine.XP může pomoci se správou podobných úloh.


Autor článku:
Sam Abaga
ARCHline.XP Španělsko
Původní španělská verze