Materiály různých druhů naleznete na CD ROMech výrobců nebo na jejich webových stránkách. Většina z nich je však chráněna autorskými právy, proto je není možné nabízet v ARCHline.XP přímo (to platí i o knihovnách objektů výrobců, ale o tom příště). Práva pro jejich používání vám však výrobce těchto materiálů (textur) poskytne zdarma. Je však nutné je začlenit do ARCHline.XP. Jak je načíst a vytvořit z nich knihovnu, Vám vysvětlí právě tento článek.Tvorba matriálů střešní krytiny Bramac

Tvorba materiálových kategorií.
Materiály jsou v programu ARCHline.XP uspořádány ve zvláštních materiálových adresářích, které se zde nazývají kategorie. Tyto materiálové adresáře (kategorie) mohou být pro přehlednost umístěny i v běžné stromové architektuře fyzických adresářů na disku. Každá kategorie může sice obsahovat libovolný počet materiálů, ale je vhodné si uspořádat materiály podle jejich významu a účelu.
  • Spusťte Správce materiálů příkazem Nástroje - Příslušenství - Správa materiálů.

  • V stromovém zobrazení adresářů na levé straně označte kategorii Program, kliknutím na jejím názvu.
  • Klikněte na tlačítko Nová složka a zadejte název např. Bramac. Toto bude fyzická složka na disku. V této složce si vytvoříme kategorie, do kterých umístíme materiály. Označte složku Bramac a klikněte na tlačítko Nová kategorie. Proveďte pro další kategorie. Zadejte názvy materiálových kategorií např. podle produktové řady. 
  • Ukončete správce materiálů.

 

 
 
Načtení materiálů.
Jakmile je vytvořena kategorie, můžete do ní vložit několik obrázků textur současně, pomocí známé metody MS-Windows Drag&Drop (Uchop a vlož):
  • Spusťte Průzkumník Windows a vyhledejte na CD ROM bramac 2006 adresář 3ds_max.
    V podadresářích naleznete textury pro vizualizaci střešních krytin Bramac.
  • Nastavte okno Návrhového centra (F9), tak že kategorie, do které si přejete vložit textury je zobrazena pod Průzkumníkem (umístění na ploše MS-Windows), kde je zobrazen seznam materiálů.
  • Vyberte v Průzkumníkovi všechny textury z adresáře alpska a pomocí Drag&Drop je přemístěte do kategorie Alpská taška:
      
 
  • Po přesunu se zobrazí dialogové okno Vlastnosti materiálu, kde můžete přiřadit materiálu vhodné parametry.

Je vhodné vytvářet materiály se stejnými vlastnostmi současně, neboť dialogové okno Materiál, které se zobrazí, nastavuje parametry pro všechny vybrané materiály. Název materiálu i jeho vlastnosti můžete měnit i po vytvoření knihovny. Vyberte materiál a klikněte na tlačítko Modifikovat.


 
Pro ty, kteří si nechtějí pohrát s vlastní instalací a nastavením knihovny střešních krytin Bramac, jsme připravili již hotový komplet, včetně nastavených parametrů. Textury materiálů však nejsou z CD ROMu Bramac, jednak jsou chráněny autorskými právy, ale hlavně nejsou až tak kvalitní. Všimněte si rozdílu v zobrazení jednotlivých řad tašek. Při použití textur z CD ROMu Bramac není skoro patrné (obrázek výše), kde jsou ohraničeny jednotlivé řady tašek, takže v některých pohledech dochází k efektu vlnitého plechu.
 
 
Stáhnout instalátor si můžete zde .
 
 

 

© ArchiSoft - Stavební software 2007