Na příkladu interiérových dveří Sapeli si ukážeme nastavení parametrů u nového průvodce tvorby dveří a oken.

Podívejte se jak snadné je nyní vytvořit nové otvorové prvky se všemi jejich detaily.

 

1. Sapeli Praktik - Sport
V tomto případě vytvoříme jednokřídlé dveře s jednoduchým prosklením.
Nejprve si připravíme matriál textury výplně z fotografie originálních dveří.
 
• Umístěte fotografii na výkres pomocí příkazu Kreslení - Vložit rastrový obrázek.
Jestliže máte obrázek zkopírovaný ve schránce Windows, umístěte jej na pracovní plochu příkazem Editace - Vložit obrázek ze schránky. 
• Klikněte pravým tlačítkem na fotografii a z lokální nabídky vyberte příkaz Oříznout a vyberte oblast výplně.
POZN.: Můžete použít i perspektivní pohled a potřebnou část "narovnat" příkazem Transformovat na ortogonální pohled.
 
• Klikněte pravým tlačítkem na fotografii výplně a z lokální nabídky vyberte příkaz Uložit jako materiál. Zadejte jeho název a materiálové charakteristiky.


V dalším kroku již nastavujeme parametry Průvodce návrhu dveří a oken.
 
• Zadejte příkaz Příslušenství - Nové dveře z palety pracovních nástrojů Modelování.  Zobrazí se dialogové okno průvodce.
• Zadejte rozměry dveří a zárubně (případně i její profil) a přejděte na kartu Vložka. Klikněte na ikonu pro zadání výplně a zadejte automatický profil. Jedná se o prostý pravoúhelník jehož rozměry definujete v parametrech Vzdálenost od levé/pravé/horní/spodní hrany dveří.

 
• Zadejte rozměry dveří a zárubně (případně i její profil) a přejděte na kartu Vložka. Klikněte na ikonu pro zadání materiálu a zadejte vytvořený materiál výplně. Nový materiál nalezete v knihovně materiálů. kterou zobrazíte, když kliknete na ikonu .

 

 
 
2. Sapeli Praktik - Ester
V dalším příkladě vytvoříme jednokřídlé dveře s prosklením, které obsahuje příčníky.
Ve spodní části dveří máme také ozdobné prolisy. Fotografii nyní použijeme pouze pro obkreslení profilu výplně. Fotografii si zkalibrujeme do skutečných souřadnic.
 
• Umístěte fotografii na výkres pomocí příkazu Kreslení - Vložit rastrový obrázek.
Jestliže máte obrázek zkopírovaný ve schránce Windows, umístěte jej na pracovní plochu příkazem Editace - Vložit obrázek ze schránky. 
• Zadejte příkaz Add-On - Kalibrace - Kalibrace předlohy-nová. Na fotografii vyberte vzdálenost a zadejte její skutečný rozměr. Potvrďte Enterem. Fotografie se zobrazí ve skutečné velikosti.
POZN.: Můžete použít i perspektivní pohled a potřebnou část "narovnat" příkazem Transformovat na ortogonální pohled.
 
• Obkreslete členění výplně pomocí nástrojů z palety Kreslení (např. Spojitá čára s obloukovými segmenty).


Nyní umístíme profily do knihovny
• Zadejte příkaz Modelování - Příslušenství - Zadat profil vložky pro dveře/okna.  Zobrazí se dialogové okno průvodce. Potvrďte OK.
• Nejprve vybereme obrys výplně. Použijte např. nástroj Postupný výběr řetězce z nástrojů Definice profilu a klikněte postupně na všechny části obrysu výplně. Potvrďte Enterem
• Nyní vyberme příčníky dělení výplně. Použijte např. nástroj Vybrat otevřený řetězec z nástrojů Definice profilu a klikněte jednu z části dělení výplně. Příkaz opakujte. Po výběru všech částí dělení potvrďte Enterem
• Nakonec se zadaný profil uloží do knihovny profilů. Zadejte jeho název a složku a stiskněte tlačítko OK.
 

 
V dalším kroku již nastavujeme parametry Průvodce návrhu dveří a oken.
 
• Zadejte příkaz Příslušenství - Nové dveře z palety pracovních nástrojů Modelování.  Zobrazí se dialogové okno průvodce.
• Zadejte rozměry dveří a zárubně (případně i její profil) a přejděte na kartu Vložka.
 
Klikněte na ikonu pro zadání výplně a vyberte vytvořený profil. V parametrech zadejte Vzdálenost od levé/pravé/horní/spodní hrany dveří.
Na kartě Profil hrany vložky zadejte rozdílný profil obrysu výplně. Povolte volbu Zapnout a vyberte profil.
Pro přidání další výplně, která bude reprezentovat spodní obdélníkový prolis, klikněte na tlačítko . Vyberte obdélníkový profil a nastavte jeho parametry. Materiál bude stejný jako je materiál křídla dveří.
Na kartě Profil hrany vložky zadejte profil obrysu prolisu. Povolte volbu Zapnout a vyberte profil. Aby se vytvořil vydutý reliéf prolisu zapněte také volbu Odečíst profil z desky. 
 
 
Sapeli Praktik - Sport
fotografie
Sapeli Praktik - Sport
3D model ARCHline.XP
Sapeli Praktik - Ester
fotografie
Sapeli Praktik - Ester
3D model ARCHline.XP
 

 
 
© ArchiSoft - software pro interiér design, architekturu a stavební projekci. 2012