V ARCHline.XP můžete projektování některých objektů zefektivnit tím, že projektujete přímo na fotografii.

Projektujte přímo na fotografii


Někdy je zapotřebí vytvořit k stávajícím objektů různé přístavby, zimní zahrady nebo přímo stávající objekt upravit. Při těchto "jednodušších" pracích není zapotřebí vytvářet celý model stávající budovy, ale stačí si jej pouze nafotit a projektovat na těchto fotografiích. Tento způsob je vhodný také pro vlastní prezentaci, neboť pro investora je samozřejmě příjemnější vidět nový objekt nebo jeho úpravu přímo na fotografii skutečného stavu, než se prokousávat projektovou dokumentací. 

U většiny těchto případů se řeší tato situace (pokud se vůbec nějakým způsobem řeší) konstrukcí objektu a jeho následným zakomponováním do fotografie a to ještě mimo vlastní program, v tzv. vizualizačním programu, kde však nemáte možnost tuto konstrukci nikterak následně modifikovat. Práce tímto způsobem je většinou zdlouhavá a složitá.  

V ARCHline.XP však můžete tento způsob velmi zefektivnit a to tím, že projektujete přímo na fotografii. ARCHline.XP vám poskytne i konečnou fázi této virtuální kompozice - vlastní koláž.
 
 
Vlastní postup

Využijeme novou funkci pro zobrazení 3D modelu přímo na fotografii. V ARCHline.XP můžete projektovat jak ve 2D tak i ve 3D, proto zde není problém vytvářet a modifikovat objekt ve 3D okně, v perspektivním pohledu fotografie - a to přímo na fotografii.
 
• Umístěte fotografii do 3D okna pomocí příkazu Kreslení - Vložit rastrový obrázek.
• Ve 2D okně vytvořte některou jednoduchou součást stavby se známými rozměry.
 
• Vytvořený prvek stavby usaďte do perspektivy fotografie. Zadejte příkaz Add-On - Vložit 3D model do fotografie - Metoda I. Postupujte podle manuálu (Dodatky II - 8. Vložit 3D model do fotografie). Tato jednoduchá metoda velmi snadno vyhledá perspektivu na fotografii.
Při zadávání úběžníků perspektivy není nutné žádné pracné zadávání přesných rozměrů. Konstrukce objetu sama o sobě samozřejmě přesné rozměry musí mít.

• Přemístěte bod pohledu do vhodné pozice tak, abyste mohli efektivně pracovat na té části fotografie, kde budete vytvářet stavební úpravy.

• Jestliže objekt, pomocí kterého jste zadávali perspektivu, nemá žádný význam při projektování nové konstrukce, je možné ho smazat.
Při konstrukci ve 3D sledujte pracovní rovinu a dávejte si pozor na výškové úrovně.  Přesnost konstrukce si zkontrolujte i ve 2D okně.

Pro zdárné vyřešení vizualizace je nesmírně důležité nastavit stejné světelné podmínky jako jsou na fotografii.
Nastavte geografickou pozici místa, datum a čas. Nezapomeňte na správné zadání severního směru!

• Zadejte příkaz Add-on – Vložit 3D model do fotografie – Rendering a nastavte vlastnosti renderingu. Postupujte podle manuálu (Dodatky II - 8.1.6. Rendering). Zobrazí se aplikace ARCHline Image dvěma obrázky, jeden s původní fotografií a druhý s objektem na fotografii. Pomocí této aplikace můžete doladit výslednou koláž (viz kapitola 15.4.4. Vložit 3D model do fotografie v renderingu).

 
      


Při zadání některých materiálů pro fotovizualizaci (například stejný materiál dlažby pro chodník, stejný typ travního porostu atd.) nemusíte experimentovat s knihovními matriály a nastavovat jejich parametry. Použijte jednoduchou metodu popsanou v tomto článku -  Vizualizace - Materiály z fotografií, ušetříte čas a výsledek je perfektní.


Poznámky:
1. Na obrázku koláže je použito materiálu z fotografie pro okna, chodník i vlastní konstrukci. Deska nad konstrukcí byla 
    použita pouze pro výpočet stínů na konstrukci. Při vlastní koláži v ARCHline Image Editoru byla odstraněna.
2. Kapitoly manuálu naleznete také v nápovědě programu.
 

© ArchiSoft - Stavební software 2010