Uživatelé ARCHline.XP si mohou přizpůsobit uživatelské prostředí podle svých potřeb. Mohou definovat vlastní klávesové a příkazové zkratky, mohou ale také vytvářet své vlastní palety. Zde je možné umístit nejčastěji používané nástroje.
 
1. Vytvoření vlastní palety

Máme tento jednoduchý příklad:
Často používáme kreslení obdélníka zadaného svými rozměry numericky, přitom pokaždé požadujeme zadat jiný manipulační bod pro jeho umístění. Tento příkaz je schován pod nástrojem Polygon - Všeobecný pravoúhelník (paleta Pracovní nástroje - Kreslení), ovšem pro vyvolání numerického zadání je nutné ještě kliknout na klíčové slovo XY_délka. Abychom si usnadnili práci a nemuseli pokaždé vyvolávat tuto posloupnost zadání, vytvoříme si vlastní paletu s nástrojem, který numerické zadaní obdélníka vyvolá ihned.
 • Zadejte příkaz Nástroje - Usnadnění - Palety nástrojů. Zobrazí se dialogové okno, kde je možné definovat jak klávesové zkratky, tak uživatelské palety nástrojů.  Seznam je rozdělen na příkazy Nabídky, Palety Klávesové zkratky a Uživatelské příkazy. My budeme vytvářet novou paletu. 
   
 • Vyberte seznam Palety a klikněte na tlačítko Vytvořit paletu nástrojů. Na pracovní ploše (vpravo nahoře) se vytvoří nová paleta nazvaná Paleta 1 s prázdným obsahem.

   
Nyní si ukážeme jak tuto paletu naplníme pracovními nástroji.
 • Jak se dočtete v manuálu, do palety se přidávají nástroje ze seznamu pomocí techniky Drag&Drop. Takže jednoduše nalezneme požadovanou funkci, v našem případě tedy Polygon - Všeobecný pravoúhelník v seznamu Nástroje - Kreslení, označíme název nástroje a přetažením kurzoru myši umístíme do palety.
   
 • Klikněte na tlačítko OK a vyzkoušejte si nástroj v nové paletě.
   
2. Rozšíření nástroje ve vlastní paletě

Takto vytvořená paleta však nic neřeší. Když si vyzkoušíte nástroj v této nové paletě, tak se kliknutím na nástroj dostanete pouze na zadání všeobecného obdélníku, ale my potřebujeme ještě numerické zadání a výběr manipulačního bodu. Některé nástroje jsou rozšířeny o výběr dalších funkcí pomocí klíčových slov, ty naleznete v příkazové řádce. U našeho obdélníka je výběr klíčových slov následující: 
Po kliknutí na klíčové slovo XY_délka se zobrazí dialogové okno pro numerické zadání obdélníka. Právě o toto klíčové slovo musíme rozšířit zadání nástroje v naší paletě.
 • Zadejte příkaz Nástroje - Usnadnění - Palety nástrojů. V dialogovém okně klikněte v seznamu na Uživatelské příkazy a stiskněte tlačítko Vytvořit uživatelský příkaz.
 • Vyberte nový uživatelský příkaz (zatím je bez názvu, klikněte na symbol šipky) a vpravo vyplňte název nástroje např. Pravoúhelník XY. Změňte si ikonu nástroje, můžete použít i vlastní soubory ikon, stažených např. z internetu nebo si vytvořit obrázek jako podklad pro ikonu.

Nyní se dostáváme k nejdůležitější fázi a to k vlastnímu zadání funkce, která se má vyvolat při stisknutí ikony nástroje. Zadání funkce je v poli Zkratka koliduje s (při změně klávesových zkratek se zde zobrazí již obsazené definice). Když budete prohledávat seznam, všimněte si, že na tomto místě je vždy zadání funkce. Je to vlastně název interního makra programu pro vyvolání funkce. Když rozšíříme tento název makra o klíčové slovo, dojde k vyvolání nástroje stejně jako při kliknutí na název klíčového slova v příkazové řádce programu.
 • V políčku Zkratka koliduje s zapište název makra #rectangle a název klíčového slova xy_délka oddělený mezerou.

 • Nakonec zadání klikněte na tlačítko Modifikovat uživatelský příkaz.
 • Přemístěte nástroj ze seznamu pomocí techniky Drag&Drop a vyzkoušejte si oba dva nástroje. Náš nový nástroj Pravoúhelník XY pracuje přesně podle zadání.
 

Případné dotazy můžete zaslat na náš e-mail.