Připravili jsme pro Vás několik nových vzorových projektů.

Prostudujte interiérový design a stavební projektování v ARCHline.XP.

 

 
Komplexní střecha
Střechy je v programu ARCHline.XP možno vytvářet jako komplexní objekt nebo je vytvářet postupně po jednotlivých tvarech (sedlová, mansardová ...) nebo jednotlivých rovinách, a vytvářet jejich průniky. Všechny možnosti je možné kombinovat. Samostatnou kapitolou jsou vikýře, ty jako samostatný modifikovatelný prvek je možné připojit ke každému tvaru střechy.

Pokud je možnost, preferuje se tvorba komplexního tvaru střechy.
Střecha se takto ovládá jako jeden prvek a je tu více možností pro napojení a editaci jednotlivých rovin a jejich vrstev. Další výhodou je také integrovaný krov, který je součástí střechy a sleduje automaticky všechny modifikace střešních rovin.

V příkladu, který byl zaslán na technickou podporu, byla řešena konstrukce střechy obytného domu. Podrobný postup naleznete na diskusním fóru. Při tomto tvaru střechy je možné použít komplexní tvar, ale je nutné dodržet určitá pravidla při samotném návrhu. Více naleznete zde.

  
 
Pro komplexní tvar požijte příkaz Střecha - Automatická střecha. Automatická proto, že po zadání půdorysného tvaru generátor řeší automaticky napojení rovin. Jakmile zadáte půdorysný obrys střechy, zobrazí se průvodce tvorby střechy. Zde je možné editovat podrobnosti jednotlivých rovin.Někdy se však může stát, že se zobrazí hlášení - Nemohu dokončit obrys střechy. A to byl právě důvod proč byl zaslán požadavek tvorby komplexní střechy výše uvedeného příkladu na technickou podporu. Jak vyřešit i tento případ naleznete zde.


Podobný příklad komplexní střechy ((János Varga, architekt)
 
 


© ArchiSoft - software pro interiér design, architekturu a stavební projekci. 2015