ARCHline.XP® usnadňuje tvorbu a používání světelných zdrojů. Světelné zdroje můžete připojit k libovolnému objektu. Vlastnosti světelných zdrojů můžete upravovat a ve 3D prostoru máte možnost modifikovat jejich pozice. Správce světla poskytuje snadný způsob pro správu světelných zdrojů. 
 
 
ARCHline.XP - Světelné zdroje
 
Můžete volit mezi 5 různými typy světelných zdrojů.
Různé světelné zdroje jsou založeny na různých charakteristikách a mají různé atributy. Typ světelného zdroje určuje jeho vzhled na renderovaných obrázcích.
 • Bod
  Bodová světla nemají žádný směr, vydávají záření ze své pozice ve všech směrech rovnoměrně. Pomocí tohoto typu zdroje můžete modelovat například žárovky.
 • Kužel
  Kuželová světla mají jasně určený směr. Je to typický světelný kužel, založený na ohraničení světla a ohraničení útlumu. V kuželu vymezujícím světlo, který je zadaný úhlem, je světelný efekt s plnou intenzitou (vnější kužel). Od hranice tohoto kužele klesá intenzita směrem ke kuželu zadaným úhlem útlumu, kde dosahuje nulové hodnoty (vnitřní kužel). Tento typ můžete použít pro modelování osvětlovacích lamp a reflektorů.
 • Přímka
  Lineární světelné zdroje vyzařují světlo z přímky v 3D prostoru. Tímto typem světelného zdroje můžete modelovat například zářivky.
 • Lomená přímka
  Spojitý lineární světelný zdroj je prakticky shodný s řetězcem lineárních světelných zdrojů. Můžete jej použít pro modely neonových světelných reklam nebo skrytého osvětlení v zavěšených podhledech.
 • Plocha
  Plošná světla vyzařují světlo z povrchu v prostoru rovnoměrně. Tímto typem můžete například modelovat svítidla s více zářivkami pro kanceláře nebo barevně nasvícené plochy.
Světlo je v ARCHline.XP specifický prvek. Je složeno z vlastního objektu (např. model lampy) a jednoho nebo více světelných zdrojů, které jsou k němu připojeny. Světelný zdroj můžete připojit pouze k prvku z knihovny objektů:
 • příkazem z Palety nástrojů
  Zadejte příkaz Světlo – Přidat světelný zdroj ze skupiny Modelování v paletě Pracovní nástroje a poté vyberte objekt knihovny, který je umístěný na pracovní ploše. Jakmile je objekt vybrán, zobrazí se Správce světla.
 • příkazem z Lokální nabídky
  Prvku z knihovny objektů, který máte umístěný na výkrese můžete připojit světelný zdroj také příkazem Přidat světelný zdroj z Lokální nabídky. Jestliže zvolíte tento příkaz, zobrazí se Správce světla.

 

Světelné zdroje - použití
Několik pravidel, abyste dosáhli požadovaného efektu:
 • světelný zdroj může být použit pouze s objektem (knihovna objektů) 
 • musíte počítat s tím, že světlo nebude svítit, když umístíte světelný zdroj do objektu, kde není žádná část transparentní (např. sklo), nebo není žádný otvor (v případě reflektoru). Světelný zdroj, aby svítil musí mít místo, kde bude světlo vyzařovat !
  Tato chyba se často vyskytuje při umístění plošného světelného zdroje.
 • světelný zdroj nemusí být pouze uvnitř objektu, může být kdekoliv v prostoru
 • objekt může mít několik světelných zdrojů i různých typů (pro iluzi světelných efektů)
 • pro vlastní rendering nastavte intenzitu slunce Světelné efekty - Slunce - Noc a samozřejmě volbu Použít světla
 
Tolik teorie, pro testování této funkce je vhodné si nejprve zvolit z knihovny vytvořené světlo a umístit jej na výkres. Vytvořte si jednoduchou přímou zeď a z knihovny světel vyberte zářivku (Světla - Umístit světlo - Zářivka H 1720) a umístěte ji na zeď.


 

Světelné zdroje - modifikace
I u světelného zdroje můžete měnit jeho parametry. Například pro změnu intenzity nebo barvy světla zadejte nástroj Světla - Správce světla. Aktuální zdroje světla naleznete v adresáři Světelné zdroje v projektu.
 

 
 
 
Světelné zdroje - změna pozice
Světelný zdroj je svázán se svým objektem. S objektem můžete libovolně manipulovat, můžete však měnit i pozici světelného zdroje.
 • Pro změnu pozice světla klikněte nejprve na objekt, který světlo prezentuje, a následně na vhodnou ovládací značku objektu.
  Vyberte ze seznamu požadovaný transformační příkaz.
 • Pro změnu pozice světelného zdroje klikněte nejprve na objekt světla a následně na ovládací značku světelného zdroje (ikona žárovky)
  
Zobrazí se ovládací značky vybraného světelného zdroje. Samotný světlený zdroj je reprezentován svým symbolem.
V případě lineárního zdroje čárkovanou čarou. Pomocí ovládacích značek můžete vyvolat transformační příkazy.