ARCHline.XP a Google™ Earth Plugin umožní skutečné propojení mezi vaším architektonickým 3D modelem a prostředím reálného světa.
Vytvořte své nové prezentace nebo pohledy na vaši budovu v barevném prostředí skutečného světa.
 
 
ARCHline.XP - Google Earth

ARCHline.XP spolupracuje s řadou programů. Přímé propojení má také na Google Earth. Tato aplikace je velmi používanou 3D mapou světa složenou z družicových snímků. Do ARCHline.XP Je možné importovat terén z Google Earth, ale také umístit model stavby do prostředí Google Earth. 

Pro použití této funkce musíte mít nainstalován na svém počítači Google Earth 4 nebo novější verzi. Tuto aplikaci si můžete stáhnout a nainstalovat zdarma z http://earth.google.com . Pro vlastní použití Google Earth musíte být připojeni k internetu.

Klikněte na nástroj Terén – Import z Google Earth v paletě Pracovní nástroje. ARCHline.XP spustí aplikaci Google Earth.
 
  • Před importem se zobrazí dialogové okno Google Earth Import s několika pokyny, jestliže stisknete tlačítko Storno zrušíte příkaz. Přemístěte si dialogové, tak abyste mohli zadat pozici v Google Earth.
  • V aplikaci Google Earth přejděte na požadovanou pozici. Požijte kolečko myši pro přiblížení/oddálení, levé tlačítko myši pro přemístění mapy nebo použijte vyhledávácí políčko pro zadání přesné adresy. Další informace o použití aplikace Google Earth naleznete v nápovědě programu nebo na adrese http://earth.google.com/intl/cs/userguide/v5/.
  • Pro načtení terénu do ARCHline.XP® klikněte na tlačítko Spustit import pro zahájení importu.
  • Počkejte až do dokončení stahování celé části terénu. (Stažení celé části terénu je dokončeno, jakmile se ikona ve tvaru malého kroužku ve spodním pravém rohu okna Google Earth přestane točit.)
  • V ARCHline.XP® mohou být zpracovány správně pouze mapy v pohledu shora. V případě nakloněné mapy použijte prosím pro dosažení správného pohledu kombinaci kláves SHIFT+horní šípka. (Nebo jej vypněte Nástroje > Možnosti > Navigace > Ovládací prvky navigace)
  • Před importem, nastavte požadované Rozlišení terénu v zobrazeném dialogovém okně (Nízké: 24x24, Střední: 32x32, Vysoké: 64x64 terénních bodů) a poté stiskněte tlačítko OK pro spuštění importu. Vyčkejte prosím, dokud ARCHline.XPâ nedokončí stahování mapy a nevytvoří terén.
     
Načtený terén se zobrazí v půdorysném okně a ve 3D. Poté je možné ho použít jako, kterýkoli jiný terén.