Někdy je zapotřebí umístit budovy do reálného prostředí - do reálného terénu. ARCHline.XP k tvorbě takovýchto studií nabízí v jednom projektu seskupení několika budov z jiných projektů. Každá budova může být spravována samostatně.

1. Otevřete si projekt s terénem. Aktivujte 2d okno.

2. Pomocí příkazu Soubor - Otevřít projekt vyberte projekt s požadovanou budovou. Vyberte půdorysný  
    výkres, kde jsou všechna podlaží budovy, kterou si přejete umístit do terénu.

3. V dialogovém okně zapněte volby:
      - Otevřít pouze vybraný soubor
      - Připojit k aktuálnímu projektu
   a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

4. V dalším dialogovém okně zapněte volbu Umístit s novým počátkem. Umístění projektu jako nové budovy je již zapnuto.

  

5. Pomocí kurzoru můžete umístit budovu na terén. Při umístění je možné změnit pozici vkládacího bodu,
    ale je také možné natočit budovu, v tomto případě zadejte (z klávesnice) klíčové slovo XANGLE a
    zadejte úhel rotace.

6. Umístěte budovu na terén.Když nyní vyvoláte dialogové okno pro modifikaci podlaží bude jako aktuální budova tato importovaná budova s názvem podle názvu 2D výkresu z importovaného projektu. Tento název můžete změnit.
Důležité ovšem nyní je, že takto načtená budova se chová jako samostatný celek, se svojí vlastní výškovou úrovní. Tu můžete změnit pomocí parametru Nadmořská výška.Takto můžete umístit do projektu studie několik budov, každou v jiné výškové úrovni.

Mezi budovami se přepínáte pomocí příkazu Pohled - Podlaží a budova - Aktivovat další budovu, v tomto případě po vyvolání příkazu kliknete na půdorys požadované budovy. Další možnost aktivace je přímo v dialogovém okně Modifikace podlaží, kdy ze seznamu vyberete požadovanou budovu.


  

© ArchiSoft - Stavební software 2009