Tato série představuje efektivní řešení co nejvíce usnadňující projektování pomocí CAD systému ARCHline.XP.
Nebudeme se zabývat podrobným nastavením všech parametrů, ale zaměříme se na automatické generování řezů, jejich správné zobrazení bez nutnosti dalšího dokreslování. Jako doplněk je poukázáno na možnosti rozpočtování.Pro efektivní práci je nutné si nastavit parametry v dialogovém okně Atributy zdi a uložit si je pod specifickým názvem. Program již obsahuje některé skupiny nastavení, ale určitě budete jednou kreslit typem zdi, které zde zrovna není. Jak na to?


 
Nastavení parametrů

Parametry šrafování zdi v půdoryse.
Nastavte základní parametry zdi (tloušťka, výška, vrstvy ...). Půdorysné šrafování nastavujeme v dialogovém okně Atributy vrstvy -

 
Parametry šrafování zdi v řezu.
ARCHline.XP automaticky generuje řezy v souladu s požadavky na stavební dokumentaci. Všechny výkresy jsou mezi sebou provázané (půdorysy - pohledy - řezy - tiskové sestavy) a reagují na změny: změna v jednom výkrese se projeví ve všech dalších výkresech. Proto je důležité, aby prvek měl své vlastní parametry pro všechny typy pohledů, včetně řezu. Tím odpadá pracné a mnohdy chybné dokreslování detailů.
Vykreslení správného typu šrafování a jeho parametrů v řezu má na starosti materiál vrstvy. Každá vrstva např. u sendvičové zdi může mít jiný materiál a tím i jiné šrafování. I když vám program umožní použít jiné parametry pro zobrazení šrafování v půdorysu a jiné v řezu, u zdí jsou většinou shodné.

Šrafování pro řez definujete pomocí materiálu vrstvy v dialogu Vrstvy -

      

Dvojklikněte na políčko pro definici materiálu. Zobrazí se dialogové okno Materiál. Zadejte materiál z knihovny nebo si vytvořte nový. Zadejte jeho parametry pro šrafování v řezu. 


 
Parametry ocenění.
Dalším nezbytným prvkem pro efektivní projektování je kontrola nákladů. Každému objektu v ARCHline.XP (i 2D) je možné přiřadit ceny z položkového seznamu. Můžete využít standardní položkový ceník, nebo přiřazovat své vlastní ceny. Z takto zadaných parametrů je možné vytvářet přímo rozpočet s výkazy výměr nebo vytvářet soubory (ve formátu XLS, HTM), které můžete použít jako podklad  pro kalkulační a rozpočtové programy.   
Přiřaďte zdi parametry pro kalkulaci nákladů. Klikněte na tlačítko Rozpočet.
Klikněte na ikonu pro přidání nového řádku ocenění . V řádku položky vyplňte políčka nebo klikněte na políčko položky Kód. V políčku se zobrazí ikona . Klikněte na tuto ikonu pro vyhledání položkového záznamu z ceníku.

Nezapomeňte zvolit správnou veličinu!


Odpočet otvorů se v projektu provádí automaticky, není zapotřebí nic nastavovat. 
Vytvoření skupiny nastavení
Při práci na projektu používáte často prvky stejného typu. Pomocí skupin nastavení můžete tyto prvky efektivně využívat v jakémkoliv projektu.
Zadané parametry jednotlivých prvků můžete uložit jako skupinu nastavení pod specifickým názvem např.:
Zdivo tl. 440 z CD440 na MVC 2.5
Jakmile máte zadané parametry určitého prvku uložené jako skupinu nastavení, můžete toto nastavení použít i v dalších projektech.
Aktivování skupiny nastavení je jednoduché - pouze jej vyberete z roletového seznamu.
 
Uložení nastavených parametrů.

Klikněte na tlačítko Nastavení.
Zobrazí se dialogové okno se seznamem skupin nastavení.
Klikněte na tlačítko Nové a zadejte specifický název nastavení např.: Zdivo tl 440 z CD440 na MVC 2.5 a potvrďte OK
 
Projektování pomocí skupiny nastavení

Klikněte na nástroj pro kreslení zdi. Z roletové nabídky v paletě Stavová řádka zvolte požadovanou skupinu nastavení.

Nakreslete zdi.
Pro kreslení zdí můžete použít kreslení skladebným rozměrem.
 
 
 
 
 
 
 

© ArchiSoft - Stavební software 2007