Pro efektivní práci je určitě vhodné si nechat od programu vypočítat množství odebrané zeminy při výkopových pracích což je důležité právě při rozpočtování. Jak na to?
 

 
1. Nastavení podlaží.
Od verze ARCHline.XP NOVA je možné pracovat i s terénem a je velmi snadné posuzovat stavbu i z hlediska zemních a výkopových prací. Klikněte na tlačítko Nastavení podlaží (z palety Stavová řádka) a vytvořte podlaží Výkopy. Zadejte jeho výškové parametry takto:

 
Výkopy budou v podlaží o nulové výšce. Nebudeme zde vkládat žádné prostorové prvky, pouze vyznačíme zemní práce, hlavní a vedlejší figury. Umístíme sem řezy a tabulky.2. Tvorba výkopů.
Výkopové práce je nejjednodušší vytvářet pomocí plošin. Každá plošina je vykazována v tabulce Informace a je zde uvedeno množství odebrané zeminy. Plošiny mohou mít i spády a zaoblené obrysy. Pomocí plošin je možné vytvářet i násypy.

Podle obrysu základů postupně nakreslete figury. V tabulce Informace se plošiny budou zobrazovat postupně, tak jak je budete kreslit, podle toho k nim můžete zadávat čísla figur - viz níže.

 
3. Parametry kótování figur.
Nastavte parametry kóty pro kótování figur. Dialogové okno atributy kóty:
Kóta - Značky - Bez značky
Nastavení textu - Odstavec - Text na kótě

Hodnoty kóty přepište podle čísel figur.

 

 

3. Informace.
Množství odebrané zeminy zobrazíte v dialogovém okně Terén - Informace. Zobrazte si záložku Plošina. Přidejte sloupec Figura pomocí tlačítka Přidat parametr a zadejte čísla figur. Tabulku můžete umístit na výkres nebo uložit do Excel souboru.
Další výhodou terénu s takto zadanými výkopy je možnost tvorby svislých řezů s figurami a pracovní plochou..

 


            

© ArchiSoft - Stavební software 2007