Pro efektivní práci je nutné si nastavit parametry v dialogovém okně Atributy a uložit si je pod specifickým názvem. Program již obsahuje některé skupiny nastavení, ale určitě budete jednou kreslit typem prvku, které zde zrovna není. Jak na to?
 

 
1. Nastavení podlaží.
Teď, když máte nakreslené zdi v prvním podlaží je velmi jednoduché vytvořit základy. Klikněte na tlačítko Nastavení podlaží (z palety Stavová řádka) a vytvořte podlaží pro základy. Zadejte jeho výškové parametry. Ve sloupci Stav klikněte na políčko s parametrem zobrazení podlaží. 1.NP bude viditelné a Základy aktivní.

Takto si v aktivním podlaží můžete zobrazit jakékoliv podlaží. Prvky ve viditelném podlaží nebudou přístupny pro modifikace, ale můžete vyhledat všechny jejich reference (body, obrysy, názvy ...).
  
2. Kreslení základů.
I když v programu naleznete přímo nástroj pro kreslení základových pásů, je lepší použít zeď s parametry základů. Zeď má totiž mnohem lepší editační vlastnosti, hlavně z hlediska napojení.

Zeď jako nástroj pro kreslení základů je vhodná také z důvodu projektování prostupů pro inženýrské sítě. V tomto případě použijete příkaz z atributů objektu: Vložit do zdi - Pouze otvor ve zdi.

Pro vykazování a rozpočtování je to vcelku jedno, protože i když budeme kreslit základy nástrojem Zeď, ve výkazech se bude zobrazovat pod názvem skupiny Nastavení - tedy Základový pás.
 
3. Parametry šrafování základů.
Nastavte základní parametry (tloušťka, výška, šrafování, vrstvy ...). Pro řezy jsou velmi důležité materiály. Program Vám totiž také umožní použít  jiné parametry pro zobrazení šrafování materiálu základu v půdorysu a jiný v řezu.
Půdorysné zobrazení nastavujete v dialogovém okně Atributy vrstvy -  zapněte volbu Bez šrafování,
zatímco šrafování pro řez definujete pomocí materiálu vrstvy v dialogu Vrstvy -

 

 

 

Nastavených parametrů.
Všechny nastavené parametry můžete uložit pod specifickým názvem. Nastavte základní parametry (tloušťka, výška, šrafování, vrstvy ...).
Klikněte na tlačítko pro výběr přiřazení ceníku a v seznamu na
 


 

4. Parametry kreslení.
Základy, stejně tak jako zdi, kreslíme pomocí referenční čáry. Ta může být uprostřed, vlevo, vpravo - ale také může být v určité vzdálenosti od pomocné čáry, kterou budeme vynášet délku zdi. Tuto vlastnost využijeme pro základy. Nastavte parametr vzdálenosti pomocné čáry od referenční čáry:Pozn.: Všimněte si, že i v tomto režimu můžete při kreslení pomocí klávesy TAB (tabulátoru) definovat umístění referenční čáry.
 
A uložte vše do NASTAVENÍ  !!! pod specifickým názvem např. Základový pás 450mm

 

Obrys zdí na podlaží Základy.

Nastavte kreslení čáry na čerchovanou čáru. Podlaží 1.NP je stále nastaveno jako viditelné. Nakreslete obrys zdí pomocí offsetu. Pro zadání použijte obrys základů - vnitřní/vnější. Některé čáry budete muset posunout podle obrysu zdí.
Výškové kóty v půdoryse.

V preferencích si nastavte jednotku a přesnost - pro zobrazení desetinných míst v půdorysné výškové kóty. Jestliže nenaleznete vhodnou výškovou kótu v knihovně Výškové kóty, vytvořte si svoji vlastní (viz. kapitola 11.2.2.10. Výšková kóta v půdoryse).

Jestliže nemáte knihovnu výškových kót podle ČSN, můžete si ji stáhnout zde.


Používejte nastavení - nejrychlejší metoda kreslení
 

 


            

© ArchiSoft - Stavební software 2007