Pomocí ARCHline.XP můžete vytvářet architektonické studie, ale také kreslit kompletní prováděcí výkresovou dokumentaci. V této kapitole si ukážeme tvorbu polomontovaného stropu YTONG se všemi detaily.
 
I. Jednoduché zobrazení (studie)

Pro účely jednoduché studie např. pro stavební povolení, je zcela postačující tvorba stropu pomocí desky. Deska díky tomu, že umožní vytvořit několik vrstev, které mohou mít i rozdílný půdorysný tvar, vám poskytne i možnost tvorby jednoduché skladby podlahy viz kapitola referenčního manuálu 9.4.1.1. Vrstvy desky.
Desku můžeme použít i pro tvorbu trámového stropu, neboť obsahuje parametry pro tvorbu nosníků.

                          

 


II. Detailní rozkreslení (prováděcí výkresy)

Pro detailní prováděcí dokumentaci je však nutné, aby program zvládnul nejen kompletní skladbu stropu z jednotlivých dílců, ale také návaznost na všechny provedené změny, a to ve všech výkresech (půdorysy, celkový řez, sklopené řezy ...) bez nutnosti opětovného přeskupení výkresu nebo manuálního překreslování, to vede vždy k výskytu nechtěných chyb.
K těmto požadavkům zde s výhodou použijeme tzv. OLE, které nám pomůže s automatickou obnovou výkresu a tabulek. Skladbu podlah pak provádíme pomocí nástroje Legenda místností.
Desku, kterou se vytvářel strop pro studii si však můžeme ponechat. Při vizualizacích není zapotřebí zobrazovat detaily skladby stropu, takže zde můžeme použít právě tuto desku.
 


1. Vytvoříme si podlaží pro strop, kde budeme zadávat skladbu.
 • Klikněte na tlačítko Modifikace podlaží v paletě Stavová řádka. Zobrazí se dialogové okno, kde je možné definovat a editovat vlastnosti podlaží budovy.

 • Vytvořte podlaží s výškou stropu např. Strop 1.NP, kde budeme kreslit skladbu stropu.
 
2. Zkopírujeme obrysy zdí do podlaží Strop.
 • Aktivujte půdorys podlaží a zobrazte si pouze obrysy zdí. Ty zkopírujeme jako kresbu (pouze 2D) do podlaží Strop.

   
  Jestliže máte zdi se zateplením změňte si je dočasně na pouhé zdivo. Použijte paletu Správce atributů.
  Nechte si zobrazit pouze třídy zdi, případně některé další důležité objekty (komín, schodiště...). V atributech výkresu si nastavte zobrazení bez šrafováni a otvorové prvky bez detailů.
   
    


   
 • Klikněte na tlačítko Modifikace podlaží v paletě Stavová řádka. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Kopírovat prvky na jiné podlaží a vyberte celý výkres. Potvrďte Enterem. Zobrazí se dialogové okno, kde určíme podlaží do kterého budeme kopírovat. Zvolte podlaží Strop. Dále zadejte zadejte volbu Vytvořit pseudokopii a Úplná kopie. tato volba zkopíruje prvky na jiné podlaží jako 2D skupiny. 

     


Nyní máme výkres v pracovním podlaží kde budeme vytvářet skladbu. Obrysy zdí jsou ve skupinách (nazvané podle nastavení zdí) a v samostatné hladině (v té stejné v které leží opravdové zdi), takže při změně dispozice budovy, můžeme okamžitě změnit dispozici výkresu půdorysu i v tomto podlaží. Není třeba nic vykreslovat manuálně znovu.

 
Například v již hotovém návrhu je potřeba posunout venkovní dveře o 10cm.
Zeď (zde 2D skupinu) v podlaží "Strop" kliknutím označíme a smažeme.
 
 
 
 
V 1. NP změníme zobrazení a umístění dveří a zkopírujeme zeď (jako pseudokopii) do podlaží "Strop".
 
 
 
 
Podle dveří posuneme překlad a opravíme kóty.
 
 
           
V dalším díle si vysvětlíme vlastní skladbu a propojení s tabulkami výpisů prvků.
 

 


Zde na diskusním fóru
můžete zadávat své případné dotazy, nebo náměty, či návrhy, rádi Vám je zodpovíme.