Pomocí ARCHline.XP můžete vytvářet architektonické studie, ale také kreslit kompletní prováděcí výkresovou dokumentaci. V této kapitole si ukážeme tvorbu polomontovaného stropu YTONG se všemi detaily.
 
II. Detailní rozkreslení (pokračování)
 

3. Umístění nosníků a vložek z knihovny.
Abychom si usnadnili tvorbu sklopených řezů ve výkresu stropu (a také výkresu celkového řezu budovy) rozmístíme na půdoryse vložky a nosníky. Jedná se o parametrické objekty, které mají jak 2D symbol tak 3D zobrazení. Právě díky 3D zobrazení budeme jednoduše generovat řezy.
 • Přepněte se do podlaží "Strop 1.NP".
 • Z knihovny např. YTONG Bílý strop vyberte požadované prvky a vytvořte skladbu stropu.
  Zkontrolujte si rozmístění vložek a nosníků.

                
 • Po kontrole můžete změnit zobrazení nosníků. Pro zobrazení jeho osou zadejte parametr Obrys nosníku = Ne. Zkontrolujte si rozmístění také ve 3D okně.


   
 • Stejným způsobem umístěte překlady.

   
4. Tabulka výpisu prvků přes OLE.
Aby jsme docílili automatické obnovy tabulek v návaznosti na změny kladení, použijeme objektovou výměnu dat. Vytvoříme si výkaz objektů, uložíme jej do RTF souboru a ten propojíme s výkresem ARCHline.XP.
 • Aktivujte půdorys podlaží a vyvolejte příkaz Add-On - Do souboru RTF - Objekt. Zadejte volbu Výběrem a můžete vybrat celé podlaží se všemi prvky, neboť objekty zde jsou pouze dílce stropu. Uložte výkaz do souboru s jednoznačným názvem např. Strop_1NP.rtf.
    

 
 • Aktivujte půdorys podlaží a vyvolejte příkaz Nástroje - Vložit OLE. Zadejte volbu Ze souboru a vyhledejte uložený soubor RTF. Aby jsme docílili automatické obměny dat zapněte volbu Propojit.


                  


   
 • Umístěte výkaz na výkres. Výkaz nemusí být umístěn přímo na výkrese stropu, můžete jej umísti i na tiskovou sestavu - propojení v rámci projektu zůstává.


        


Vyzkoušejte si propojení. Smažte část dílců stropu a vytvořte výkaz. Uložte jej. Změny se projeví ihned i v tabulce výkresu.
Výkaz, který jsme použili v tomto příkladu, je jinak koncipován, než je standardní šablona dodávaná z ARCHline.XP. Zobrazení výkazu a hlavně, co se zde bude zobrazovat je dílem souboru  xp2ObjectList.ppr, který naleznete v adresáři Templates. Jeho modifikace je možná přes VOPA. Jestliže je vám však editace přes toto rozhraní cizí, a nechcete se trápit s tvorbou nové šablony, napište nám požadavky na vaši šablonu a my vám ji samozřejmě vytvoříme.
 
 


 
5. Tabulka výpisu prvků přes Grafický seznam.
Další možností pro tvorbu tabulek je použití parametrických seznamů. Tyto seznamy mohou obsahovat i obrázky. Pozor však na aktualizaci. Tyto tabulky nejsou propojeny se změnami, ovšem je jednoduché je smazat a pomocí jednoho příkazu vytvořit znovu.
 • Upravte si šablonu seznamu jednoho z grafických seznamů podle obrázku a uložte ji jako 2D symbol do knihovny.
 • Použijte příkaz Add-On - Výkazy - Grafický seznam. Zvolte novou šablonu, vyberte všechny objekty
  a zadejte počet sloupců seznamu = 1.
 • Umístěte seznam na výkres. 
 

 
 • Vyzkoušejte si i export DXF/DWG. I takto vytvořené výkresy se seznamy je možné beze ztráty přenášet do ostatních programu (tedy do programů "skutečně" AutoCAD kompatibilních).

 
V dalším díle si vysvětlíme tvorbu sklopených řezů.

 

 


Zde na diskusním fóru
můžete zadávat své případné dotazy, nebo náměty, či návrhy, rádi Vám je zodpovíme.