Energetický modul rozpozná typ objektu, orientaci, sklon, místnosti, byty a jejich objemy, povrchy, délky z projektu ARCHline.XP. V samotném modulu uživatel může přiřadit jednotlivým typům objektů přednastavené konstrukce.
I tento proces však může být automatický
. Energetický modul komunikuje s ARCHline.XP i ve verzi LT!

 

 
Z ARCHline.XP je možné předávat projekt do energetického modulu bez jakéhokoliv nastavení a následně pak přiřazovat jednotlivým objektům (zdi, otvorové prvky, podlahy ...) konstrukce s energetickými parametry. Ovšem pro efektivní práci je možné využít sloučení objektů s konstrukcemi energetického modulu pomocí "nastavení". Předávání parametrů z projektu ARCHline.XP do energetického modulu je potom automatické. Popis této funkce naleznete zde.

 

1. Zadání konstrukcí v ARCHline.XP

Jakmile máte v modulu zadány konstrukce s energetickými vlastnostmi můžete je sloučit s prvky (konstrukcemi) v ARCHline.XP. Výhoda je v tom, že při exportu projektu do energetického modulu odpadá následné ruční přiřazení konstrukcí a vše probíhá automaticky.

I. Jestliže začínáte vytvářet projekt:
 • Aktivujte 2D okno s projektem.
 • Spusťte ARCHline.XP Energy a otevřete nový projekt.
 • Vyberte požadovanou konstrukci v energetickém modulu a pomocí techniky Drag&Drop přemístěte název na prvek v ARCHline.XP.
   

 • Zobrazí se dialogové okno pro přiřazení parametrů. Potvrďte OK.
 
 
 • Uložte nastavení objektu. Jakmile máte všechny parametry uložené pod specifickým názvem nastavení, můžete kreslit přímo s tímto prvkem se všemi potřebnými parametry.
II. Jestliže počítáte energetické vlastnosti již vytvořeného projektu:
 • Aktivujte 2D okno s projektem.
 • Spusťte ARCHline.XP Energy a otevřete nový projekt.
 • Vyberte požadovanou konstrukci v energetickém modulu a pomocí techniky Drag&Drop přemístěte název na prvek v ARCHline.XP.
 • Zobrazí se dialogové okno pro přiřazení parametrů. Potvrďte OK.

 


2. Zadání obálkových konstrukcí

 
I. Jednotlivé místnosti:
 • Aktivujte 2D okno s projektem.
 • Vytvořte pro každou místnost legendu pomocí příkazu Vytvoření legendy místností zadané zdmi.
 • V dialogovém okně musíte zapnout šablonu úprav povrchů a zvolit některé nastavení dokončovacích prací. Popis této funkce naleznete zde.
   

 •  
   
Jestliže je místnost rozdělena na více částí:
 • Aktivujte 2D okno s projektem.
 • Vytvořte pro každou část místnosti legendu pomocí příkazu Vytvoření legendy místností zadané polygonem.
 • Protože pro správnou funkci potřebujete legendu zadanou zdmi je nutné aktivovat příkaz Vytvoření legendy místnosti zadané zdmi a kliknout postupně na jednotlivé části místnosti (např. na její číslo místnosti). V zobrazeném dialogovém okně Pomocník legendy místností nastavte povrchy. Obrys zadaný polygonem se tímto způsobem převezme.
   

 •  
   
 
II. Obálka budovy:
 
Při zadávání vnitřních rozměrů (Vytvoření legendy místností zadané zdmi) program automaticky rozpozná konstrukce pláště budovy oddělující vytápěný prostor a vnější vzduch. Pro zadání pláště budovy však můžete použít i zadání vnějších rozměrů:
 • Aktivujte 2D okno s projektem.
 • Vytvořte pro každé podlaží legendu pomocí příkazu Vytvoření legendy vnějšího obrysu budovy.
 • V dialogovém okně musíte zapnout šablonu úprav povrchů a zvolit některé nastavení dokončovacích prací. Popis této funkce naleznete zde.    
                      
3. Kontrola zadání obálkových konstrukcí

 
I. Konstrukce sloučené s modulem ARCHline.XP Energy:
 • Aktivujte 2D okno s projektem.
 • Vyvolejte příkaz Add-On - Položky - Vyhledat položky a jako zdrol zadejte WinWatt. Příkaz nalezne prvky, které nemají přiřazený parametr pro sloučení s energetickými výpočty.

  Při načtení do energetického modulu se zobrazí konstrukce, které nemají přiřazen typ energetické konstrukce. Pomocí dialogového okna "Vyhledat položky" můžete v ARCHline.XP tyto nepřiřazené prvky najít také .

II. Vizuální kontrola zadání  obálky ve 3D:
 • Vytvořte obálky pomocí Legendy místností.
 • Vyvolejte příkaz Vytvořit 3D model, a zapněte zobrazení pouze "Místnosti"

 
 
 

Případné dotazy můžete zaslat na náš e-mail.