Uživatelé ARCHline.XP mají nespornou výhodu - automatický výpočet tepelných ztrát přímo z projektu ARCHline.XP. Jedná se o volitelný modul k software ARCHline.XP.

ARCHline.XP Energy je nadstavba stavebního CAD/BIM software ARCHline.XP, která řeší energetické výpočty.
Výpočet tepelných ztrát pomocí ARCHline.XP Energy vychází z platných norem. 
 
ARCHline.XP je software určený jak pro stavební projektování tak pro architektonický design. ARCHline.XP je skutečná BIM aplikace. To znamená, že návrh projektu se neomezuje pouze na vizuální vyjádření navrhované budovy ve 3D (pohledy, řezy ...), ale obsahuje také data určená pro předávání informací ostatním aplikacím. Proto je zde snadný krůček k výpočtům ve stavební fyzice - například k energetickým výpočtům. Tuto problematiku řeší nadstavba ARCHline.XP Energy.


Z ARCHline.XP je možné předávat projekt do energetického modulu bez jakéhokoliv nastavení a následně pak přiřazovat jednotlivým objektům (zdi, otvorové prvky, podlahy ...) konstrukce s energetickými parametry. Ovšem pro efektivní práci je možné využít sloučení objektů s konstrukcemi energetického modulu pomocí "nastavení". Předávání parametrů z projektu ARCHline.XP do energetického modulu je potom automatické. Popis této funkce naleznete zde.

1. Zadání stavebních konstrukcí

ARCHline.XP Energy nabízí uživateli obsáhlou databázi stavebních materiálů, které se vyskytují na našem i zahraničním trhu a materiály podle ČSN 73 0540. Z těchto materiálů můžete vytvářet vícevrstvé konstrukce, které je možné vyhodnotit z hlediska součinitele prostupu tepla, teplot a průběhu tlaku par. Další knihovny obsahují stavební otvorové prvky. Knihovny jsou modifikovatelné a uživatel si může seznam doplňovat.
Jakmile máte v modulu zadány konstrukce s energetickými vlastnostmi můžete je sloučit s prvky (konstrukcemi) v ARCHline.XP. Výhoda je v tom, že při exportu projektu do energetického modulu odpadá následné ruční přiřazení konstrukcí a vše probíhá automaticky.
 
  • Výpočet součinitele prostupu tepla U a vyhodnocení podle ČSN 730540.
  • Program obsahuje materiály podle ČSN 730540 a materiály výrobců, vše je možné doplňovat a modifikovat
  • Zadávání vícevrstvých konstrukcí, diagram průběhu tlaku par, vyhodnocení podle ČSN 730540
  
  • Konstrukce ve styku se zeminou jsou zadávány podle ČSN EN ISO 13370

 


 
2. Zadání vstupních dat

 
Díky propojení s ARCHline.XP je možné všechny konstrukce z databáze energetického modulu použít přímo při kreslení projektu. Takže jestliže kreslíte například zeď, může již obsahovat všechny potřebné údaje pro energetické výpočty. Existuje zde i zpětná kontrola, to znamená, že při analýze projektu jste upozorněni na prvek místnosti nebo pláště budovy, který nemá přiřazenou žádnou obálkovou konstrukci. Tomuto prvku je možné následně tuto konstrukci doplnit. Do knihoven lze zařadit i teplené mosty nebo vzduchové mezery. Po zadání teplot dojde k výpočtu tepelných ztrát pro každou místnost v jednotlivých podlažích. Pro výpočet energetického hodnocení budovy můžete použít i zadání pomocí pláště budovy.

Více informací a postup pro zadávání dat naleznete zde.


    
                      
3. Výpočty

 
          
 
 
 
Vstupní údaje pro stanovení tepelné ztráty:
 
 
ČSN EN 12831
  ČSN EN ISO 13789
 
 
 
 
 
 
 
Průměrný součinitel prostupu:
 
 
 
 
Uem = HT/A
Požadované a doporučené hodnoty Uem,N podle ČSN 73 0540-2:2007
 
 

 
 
 

Případné dotazy můžete zaslat na náš e-mail.