Pomocí příkazu Vložit 3D model do fotografie je možné umístit prostorový model do svého skutečného prostředí. Naši kolegové v Itálii vytvořili perfektní animaci, která znázorňuje použití této funkce.
Na této stránce naleznete animaci tohoto postupu.
Pro lepší srozumitelnost jsme připravili vysvětlení celého postupu.
Jak tedy na to?
 

 
1. Načtení obrázku pro fotomontáž

Jakmile je 3D model budovy hotov, můžete přistoupit k zakomponování modelu do fotografie stávajícího stavu:
 • Aktivujte 3D okno s modelem.
 • Do tohoto okna umístěte vedle 3D modelu obrázek s fotografií stávajícího stavu.
  Použijte příkaz Kreslení - Vložit rastrový obrázek

 

 
2. Zadání perspektivní transformace

Nejdříve musíme zjistit nastavení perspektivy na fotografii.
Pro tento krok použijeme referenční kvádr. Tento kvádr je vlastně prostorová obálka vybrané části 3D modelu, která je na fotografii vidět, a kterou budeme umisťovat model do fotografie. Vrcholy tohoto kvádru umístíme na fotografii přesně do míst, kde se budou nacházet vrcholy části 3D modelu vytvořeného v ARCHline.XP.

Referenční Kvádr můžeme zadávat pomocí dvou rovin
- XZ (v případě umístění modelu do fotografie pomocí vertikálních rovin)
- XY (v případě umístění modelu do fotografie pomocí horizontálních rovin 
 • Zadejte příkaz Add-On - Vložit 3D model do fotografie - 1.Nastavení pohledu pomocí kvádru.
 • V dialogovém okně zvolte referenční rovinu a zadejte hodnoty.
V našem příkladě byla zvolena rovina XZ protože 3D model bude do fotografie vložen boční stěnou. Hodnoty byly zadány šířka 13m, výška 6m a hloubka 5m.
 

Program umístí na pohled referenční rovinu podle zadaných hodnot.
 • Přemístěte vrcholy čtyřúhelníku na vrcholy boční stěny. Pro potvrzení klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte Enter. Zobrazí se všechny vrcholy kvádru.
 • Upravte umístění vrcholů a nastavte vrcholy protilehlé roviny kvádru. Tím zadáváte úběžníky perspektivy a definujete perspektivní pohled pro konverzi 3D modelu. Pro potvrzení nastavení klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte Enter.
        

 
POZN.: Jestli se Vám nedaří přesně umístit úběžníky, vyzkoušejte přemístění pomocí grafického středu - kliknutím na klíčové slovo XCENTER.


 
3. Konverze 3D modelu do fotografie

Pro správné zobrazení modelu na fotografii stačí pouze přiřadit jednomu bodu perspektivní roviny bod 3D modelu. Program automaticky umístí model do fotografie, podle zadání předchozí definice perspektivy. V závislosti na preciznosti zadání můžete docílit vysoké přizpůsobení modelu na fotografii-
 • Zadejte příkaz Add-On - Vložit 3D model do fotografie - 3.Vložit 3D model do fotografie.
 • Na fotografii vyberte vrchol referenční roviny (stejná vrchol budete vybírat na 3D modelu).
 • Na 3D modelu vyberte rovinu prvku, který leží na stejné rovině jako je referenční rovina na fotografii (XZ). Potvrďte Enterem.
 • Zadejte shodný vrchol na 3D modelu s vrcholem, který jste zadali na fotografii.
 • Zadejte směr kladné osy X. 3D model se umístí do fotografie.
 
4. Retuš fotografie s 3D modelem

Tato část je asi nejzajímavější na celém postupu. Na konci celého procesu se vytvoří dva obrázky. Jeden původní bez 3D modelu a druhý s 3D modelem. Pomocí funkce Pixelový štětec budete postupně z původního obrázku kopírovat prostředí na fotografii s 3D modelem do míst, kde má být 3D model zakryt. Například jsou zde stromy v popředí, zástavba postraními objekty nebo budovami atd.
Dále je možné také nakopírovat do fotografie s 3D modelem jiné fotky např. rostlin nebo lidí, aby jste oživili Vaši prezentaci (viz animace). 
 • Zadejte nastavení slunce buď, v dialogovém okně nastavení perspektivy (viz animace) nebo zadejte den, hodinu a zeměpisnou pozici pomocí příkazu Pohled - Zobrazení ve 3D - Nastavení slunce.
 • Zadejte příkaz Add-On - Vložit 3D model do fotografie - 4.Vložit 3D model do fotografie v renderingu.
 • V dialogovém okně nastavte hodnoty velikosti obrázku (2000x2000pix) a zpněte volby:
  - Generovat obrázek pozadí bez modelu
  - Spustit Image editor
  nezapomeňte nastavit výstup renderingu do souboru.
Po zadání příkazu se spustí výpočet renderingu a otevře Image editor. Nyní mate dva obrázky v samostatných souborech. První obrázek obsahuje fotografii prostředí s vyrenderovaným modelem zatímco na druhém obrázku je pouze fotografie prostředí. Velikost a počet barev je shodný s prvním obrázkem
 
 
 
 • Aktivujte obrázek obsahující vyrenderovaný model a označte jej jako cílový dokument, kliknutím na ikonu Cílový dokument.
 • Proveďte nezbytné úpravy pomocí pixelového štětce nebo výběrového pravoúhelníku.
  Pro kopírování menších detailů použijte pixelový štětec. Vyberte typ pixelového štětce a překreslete jím část na obrázku se stávajícím stavem, kterou si přejete zkopírovat do obrázku s 3D modelem.

 
 


            

© ArchiSoft - Stavební software 2008