Pomocí příkazu pro grafické napojení zdí je možné přímo na půdorysném plánu vytvořit složité napojení jednotlivých vrstev zdí, bez nutnosti natavení priority. Příkaz se nachází v lokální nabídce zdi Konstrukce – Definovat speciální napojení.
 

 
• Jakmile je příkaz aktivován, očekává zadání.
• Klikněte na vrstvu, kterou si přejete napojit
• Klikněte na stejnou vrstvu na další zdi
• V dialogovém okně Napojení vrstev zdi je toto napojení definováno jako inicializační napojení.
  Jako doplněk můžete určit jestli bude zobrazena čára mezi vrstvami zobrazená.
• Po potvrzení tlačítkem OK se vybrané vrstvy zdi spojí


               
 
                       
• Příkaz je stále aktivní, můžete určit napojení dalších dvou vrstev.
• Enter ukončí příkaz.

 

            
 
 

 

 

 

Zde na diskusním fóru
můžete zadávat své případné dotazy, které Vám rádi zodpovíme.