ARCHline.XP je softwarové řešení vysoké kvality pro stavební a architektonické projektování, interiérového design a nábytkářský průmysl.

 

 
ARCHline.XP® - Tutoriál - řešené příklady
 
Pro snadné osvojení nejčastějších pracovních postupů, jsme pro Vás připravili příručky krok za krokem tzv. tutoriály.
 

 
 
 

 
1. Zdi
Změna tvaru zdi, napojení zdí, sendvičové zdivo, priority vrstev, profilace, příčná profilace, vícenásobná profilace atd.

Soubor si můžete stáhnout zde.
 
 
 
2 Otvorové prvky:
 
Usazování dveří/oken do zdi, editace ostění, tvorba složitých typů ostění, tvorba nových prvků, rohové okno atd.

Soubor si můžete stáhnout zde.
 
3Stropy a podlahy:
 
Modifikace obrysu desky, vícevrstvé desky, otvor v desce, profilace desky, šikmé desky atd.

Soubor ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.
 
4 Schodiště:
 
Tvorba atypických schodišť.

Soubor ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.
 
5 Objekty:
 
Tvorba vlastních objektů. Kamenná podezdívka, ozdobné fasádní prvky, podokapní žlab, židle, prádelní skříň, lampa, dveře atd.

Soubor ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.
 
6Terén:
 
Tvorba nového terénu pomocí výškových bodů, vrstevnic, importem výškopisu/polohopisu, kalibrací naskenované mapy, vektorizací naskenované mapy. Usazení objektu do terénu, komunikace, kolorimetrické mapy atd.

Soubor ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.
 
7 Střechy:
 
Automatická střecha, valby, polovalby, trapézový vikýř, vikýř volské oko, podkroví, průniky střech, mansardová střecha volným profilem, zastřešení schodiště, kupole, renesanční arkýř, zborcené plochy atd.

Soubor ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.
8Skupiny, objekty, profily:
 
Tvorba 2D skupiny/symbolu, vytvoření rámečku výkresu s razítkem, vytvoření kulisy, vložení objektu do zdi, definice profilu atd.

Soubor ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.
 
 
9 Rekonstrukce -
Zaměřování stávajících stavů
:
 
Tvorba výkresové dokumentace zaměřením stávajícího stavu. Zaměření vychází z rozměrů místností a jejich kalibrace. Zdi jsou výsledkem zaměření, takže mohou míst různý půdorysný tvar. To je častý případ právě u starých budov.

Soubor ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.
10Rekonstrukce -
Fotogrammetrie
:
 
Zkreslování fotografií fasád pomocí fotogrammetrie.
Jejich vektorizace, kalibrace. Řešení výstupků a výklenků.

Soubor ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.
 
 
11) Kalibrace a vektorizace naskenovaných map:
 
Kalibrace naskenovaných map do skutečného měřítka. Ošetření chybových odchylek. Vektorizace naskenované mapy.

Soubor si můžete stáhnout zde.
 
 
 
© ArchiSoft - Stavební software