Tato série článků se věnuje dotazům, které nám zasíláte na technickou podporu. Jedná se časté dotazy, takže si myslíme, že v takto ucelené formě budou zajímat nejen všechny, kteří se seznamují s programem, ale i ty, kteří provedli upgrade na nové verze.
U některých odstavců najdete i odkaz na kapitolu v referenční příručce (verze 2010).
 
2. Nastavení kótování.
V této kapitole pokračujeme s přípravami projektu. Zkontrolujte si nastavení kótování podle ČSN:

 
Měrná jednotka.
Měrná jednotka se nastavuje v dialogovém okně Preference - Jednotka.
Pro přímé otevření karty s volbami nastavení jednotky klikněte na ikonu ze symbolem aktuální jednotky ve Stavové řádce výkresu.
Tento postup můžete požít i při spuštěném příkazu. 
Podrobnosti: 3.1.1. Jednotky měření.
   

 

Nastavení kótování.
Pro každý typ kótování je možné nastavit jiný formát, tyto typy můžete samozřejmě dále rozlišit a uložit pod různými názvy nastavení. Program automaticky rozpozná typ prvku a přiřadí mu nastavený formát kótování.


 
 • Zkontrolujte si nastavení v kartě Volby (norma DIN a kótování bez desetin).
 • Nastavte si kótování jednotlivých typů podle potřeb, možnosti jsou rozsáhlé.

 

Kótování otvorových prvků.
Otvorové prvky se do projektu usazují rozměry stavebního otvoru, který nastavujete v dialogovém okně atributů.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně nástroje Dveře nebo pomocí příkazu Modelování - Atributy - Dveří. Zobrazí se dialogové okno Atributy dveří.

  POZNÁMKA: Toto nastavení provádíme před kreslením dveří - jako globál ní nastavení, jinak byste museli měnit nastavení kótování u každého prvku jednotlivě, nebo skupinově přes Správce atributů či Kopírování atributů.

  Světlou výšku/šířku otvorového prvku je zapotřebí nastavit pomocí dalších parametrů. Nabídku dalších parametrů otevřete pomocí volby Zobrazit další parametry, kótovat však můžete jak stavební rozměry, tak světlost otvoru.

  Příklad zobrazuje interiérové dveře 90/197, se zárubní 5cm, bez prahu.
   

 

 • Nastavení kótování dveří: Pro správné kótování podle ČSN je nutné v dialogovém okně dveří nastavit typ kótování.
  Klikněte tlačítko na konci řádku u parametru Kótování. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení kótování dveří. Nastavte tyto parametry:

  - Šířka
    Výška

  - Výška bez rámu

  - a klikněte na ikonu s půdorysným symbolem otvorového prvku a nastavte kótování světlé šířky.

        

 • Kótování zdí s otvorovými prvky: Pro správné kótování podle ČSN je nutné v dialogovém okně dveří nastavit typ kótování.
  Klikněte tlačítko na konci řádku u parametru Kótování. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení kótování dveří. Nastavte tyto parametry:

  - Šířka
    Výška

  - zapněte volbu Parapet, aby se kótovala i výška parapetu

  - a klikněte na ikonu s půdorysným symbolem otvorového prvku a nastavte kótování stavebního otvoru.
     

   

Modifikace kótování.
 • Úprava kót: Pro úpravu kót můžete použít příkazů lokální nabídky. Lokální nabídku vyvoláte pravým kliknutím na kótu:

 • Modifikace otvorových prvků: Vzhledem k tomu, že kóty jsou asociativní, sledují změny otvorových prvků. Pro přemístění otvorových prvků můžete použít ovládací značky:

                  


 

                               
 

Zde na diskusním fóru
můžete zadávat své případné dotazy, nebo náměty, či návrhy, rádi Vám je zodpovíme.