Následující série článků se věnuje dotazům, které nám zasíláte na technickou podporu. Jedná se časté dotazy, takže si myslíme, že v takto ucelené formě budou zajímat nejen všechny, kteří se seznamují s programem, ale i ty, kteří provedli upgrade na nové verze.

U některých odstavců najdete i odkaz na kapitolu v referenční příručce (verze 2010).
 
1. Pracovní prostředí.
První co asi každý z nás udělá, je uspořádání pracovní plochy podle svých zvyklostí. Prostředí ARCHline.XP® odpovídá standardu MS - Windows a není ho třeba nikterak představovat. Zapnutí/Vypnutí zobrazení palet naleznete pod nabídkou programu Okno - Palety nástrojů. Podíváme se však podrobněji na některá specifika:


 
Zobrazení ikon pracovních nástrojů
Klikněte pravým tlačítkem myši na názvu jedné ze skupin palety Pracovní nástroje (např. Modelování), zobrazí se dialogové okno s otevřenou částí Nastavení pracovních nástrojů. Volbou Pouze ikony můžete zobrazit nástroje palety pouze jako ikony nebo jako ikony s textem.
Podrobnosti: 2.4. Pracovní nástroje.

       

 
 
Dlouhý klik - Krátký klik
Mnoho uživatelů, kteří přecházeli na novou verzi se dotazovalo, jakou výhodu má tato funkce, protože se s ní ještě nesetkali.
Toto časové rozdělení kliku má velký význam pro další zrychlení práce, musíte se však naučit využít pracovní mód Výuka.
Jestliže několikrát za sebou používáte stejný nástroj (nebo ovládací značku), je žádoucí jej mít ihned k dispozici, než stále rozbalovat nabídky a hledat v nich.
Dlouhým klikem rozbalíte nabídku a vyberte nástroj. Program tento nástroj automaticky vloží na pozici hlavní ikony. Další použití je již pomocí krátkého (normálního) kliku na hlavní ikoně. Není třeba již nic rozbalovat. 

Stejný systém je i u ovládacích značek (viz další díl). Rychlost Dlouhého kliku a Krátkého kliku můžete nastavit v preferencích Nastavení pracovních nástrojů (Soubor - Preference - Základní).
Podrobnosti: 2.4.2. Nastavení pracovních nástrojů.

             

 
 
Pozadí výkresu

Někteří z uživatelů preferují černé pozadí výkresu. Nastavení pozadí výkresu naleznete pod nabídkou programu Soubor - Preference - Základní a v zobrazeném dialogovém okně nastavení naleznete v části Ostatní.
 
Zkontrolujte si také, jestli máte nastavenou barvu výběru:

 Palety Pracovní nástroje / Návrhové centrum / Správce atributů

 
Tyto palety je možné seskupit do jednoho panelu. Tento panel může být umístěný libovolně na pracovní ploše nebo ukotvený po stranách pracovního prostředí. Pro přemístění uchopte myší panel za titulkový pruh. Zobrazí se pomocné značky, přemístěte kurzor s panelem na jednu z nich, modře se vysvítí pozice panelu, kde bude umístěn. 
Uvolněte tlačítko myši.

 
Další možnost nastavení tohoto panelu se týká jeho zobrazení během práce. Kliknutím na ikonu zapnete funkci automatického skrývání tohoto panelu. Z panelu jsou zobrazeny pouze záložky s názvy palet. jakmile kurzor přemístíte nad název palety, panel s paletou se rozbalí. Když přemístíte kurzor mimo paletu, panel se skryje.
Kliknutím na ikonu funkci automatického skrývání vypnete.
    
                                
 

Zde na diskusním fóru
můžete zadávat své případné dotazy, které Vám rádi zodpovíme.