Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit uživatele týmu ARCHline.XP -

Farsang László, Ing. arch.
.

Rekonstrukce kláštera Zalaapáti - Ing. arch. László Farsang
 
Výjimečnou vlastností ARCHline.XP jsou jeho specializované nástroje pro rekonstrukce. Pomocí těchto nástrojů byla projektována rekonstrukce bývalého benediktýnského kláštera v Zalaapáti v Maďarsku.

Jak říká architekt Lászlo Farsang, projektant rekonstrukce:
"S profesionálním zájmem jsem nějaký čas sledoval místní historický klášter a přemýšlel, jaké by to bylo, kdyby se zpracoval pomocí návrhového software ARCHline.XP, s kterým pracuji každý den.
Pak se naskytla příležitost. Farnost zvítězila v soutěži a získala finanční prostředky na rekonstrukci kláštera. Podmínkou ke schválení byla projektová dokumentace a tak jsem začal dychtivě přípravu na 3D modelu v ARCHline.XP.
 
Snažil jsem se vytvořit projekt tak, abych měl ve 3D modelu co nejvíce podrobností. Jednak proto, že se snadno vytvoří pohledy a řezy, a jednak také proto, že vše bude připraveno pro vizualizace, které je možné vytvořit pouze na základě dobře definovaného 3D modelu. 
 
Práce odhalila několik zajímavých informací:
  • Například, krypta s postraním vchodem, umístěná pod svatyní, má jednu délku přečnívající ostatní. První vysvětlení, které mne napadlo, že mniši, kteří zde byli pohřbeni byli určitě velmi vysocí muži!
  • Když jsem však vytvořil půdorysy podlaží a porovnal je navzájem, bylo zjištěno, že krypta zasahuje až do základů triumfálního oblouku, a proto není součástí hrobu.
  • Některá konstrukční řešení nás ohromily. Způsob vyrovnání napětí postranních oblouků bylo vyřešeno bez železných spojů a dnes (po 200 letech) stále pracuje velmi dobře.
Když se ponoříte do detailů a znovu vytváříte stavební prvky, práce jako je tato se podobá cestování v čase. Proto jsem animace vytvořil v prostředí, které odpovídá době stavby (na severní straně kostela byl tehdy hřbitov). Pro animace byl použit externí software.
 
Tvorba vizualizací a animace je již jiná oblast, z které mám také radost a velké potěšení."
 
Lászlo Farsang
+3630/2581094
farsang.laszlo@t-online.hu
 

 


 

 
 


 
 
 
© ArchiSoft - software pro interiér design, architekturu a stavební projekci. 2013