Instalace a použití knihoven 3D objektů.Instalace 3D objektů
do knihoven ARCHline.XP


1. Instalace objektů

Nejprve si stáhněte od výrobce 3D objekty. 3D modely jsou většinou v souborech formátů 3DS, SKP případně DWG (ty však neobsahují textury).
Někteří výrobci nabízí i celé sady, které si můžete nainstalovat na disk.
 
Stáhněte si archiv (soubor ZIP, ARJ, EXE ...) a nainstalujte objekty na disk.

 

2. Použití 3D modelů v ARCHline.XP

Použití knihoven je velmi jednoduché. Spusťte Průzkumník Windows a přetažením souboru z Průzkumníku na pracovní plochu ARCHline.XP můžete objekt přímo používat. Automaticky se vytvoří 2D symbol a celý objekt se uloží do knihovny ARCHline.XP, takže jej můžete používat i v jiných projektech bez nutnosti dalšího přetažení z Průzkumníku Windows.

 

 
 

© ArchiSoft - Stavební software, 2013