Kurzy pro stavební projektanty a architekty

Určitě jste již zjistili, že samostudium je zdlouhavý proces, který doprovází řada chyb. Některé problémy jste obcházeli, u některých jste si mysleli, že je nelze vyřešit. Abyste se těchto chyb vyvarovali a mohli program využít na té nejvyšší úrovni, připravili jsme pro Vás online kurzy. Již v průběhu těchto kurzů budete překvapeni jak lehce a efektivně se s programem ARCHLine.XP pracuje.

Výhody online školení

 • žádné náklady na cestování, je dostupné odkudkoli
 • nemusíte se ani účastnit vysílání, k dispozici máte záznam přednášky
 • poskytuje trvalý přístup k přednášce na probírané téma
 • individuální tempo studia a možnost opakování
 • konzultace s lektorem po celý akademický rok 2022/2023 

BIM /CAD v ARCHLine.XP – stavební projektování

Výuka stavebního projektování do všech podrobností rozdělená do 22 lekcí.
Klidnou a sdílnou formou Vás provedeme všemi zákoutími programu, abyste mohli úspěšně vytvářet své stavební projekty. Kurz je určený jak pro začínající, tak pro pokročilé uživatele, ale i pro zájemce o software ARCHLine.XP. Kurz je vhodný také pro uživatele starších verzí programu.

Na projektu rodinného domu se naučíme celý proces tvorby a správy stavebního BIM projektu, vytvoříme přesnou prováděcí dokumentaci a ukážeme si jak prezentovat projekt.

Jak kurz probíhá:
Každá lekce obsahuje přednášku popisující postup práce vztahující se k danému tématu, v průběhu přednášky se můžete dotazovat lektora. Z každé přednášky je vyhotoven záznam pro Vaši další potřebu. Po skončení přednášky je otevřena virtuální učebna, kde se můžete dotazovat i na jiné postupy, než je probírané téma.

Kurz je rozdělen do jednotlivých lekcí a probíhá po celý akademický rok 2022/2023, tím jste vlastně zapojeni do aktuálního dění kolem ARCHLine.XP.

Je tento kurz vhodný pro interiérové designéry?:
Ano, bez znalostí stavebního projektování není možné vytvářet prostory pro návrhy interiérů. Naučíte se také vše potřebné pro tvorbu dokumentace a úspěšnou prezentaci návrhu.

Součástí kurzu jsou také:

 • konzultace vašich projektů
 • 3 hodiny individuální online výuky podle vašich potřeb, termín si určíte sami
 • upgrade na verzi 2023 za zvýhodněnou cenu

U každé lekce naleznete ikonu, která upozorňuje na vhodnost výuky pro daný obor:

Interiérový design

Architektura

Stavební projektování


Zde se můžete podívat na ukázkovou výuku.

29.9.2022 – Nastavení, 1NP

 • vytvoření vlastních stylů zdí (příčky, nosné, sendvičové zdivo…)
 • nastavení struktury podlaží (názvy, výšky…)
 • kreslení zdí 1NP
 • chytré vzdálenosti

Délka přednášky: 17 minut
Virtuální učebna: 40 minut


6.10.2022 – Základy, otvorové prvky 1NP

 • základové pásy z prostého betonu
 • základová deska, zhutněný podsyp, vnější izolace, hydroizolace
 • zateplení zdí
 • tvorba řezu
 • otvorové prvky 1NP

Délka přednášky: 30 minut
Virtuální učebna: 40 minut


18.10.2022 – Terén

 • Terén z geodetických souřadnic (S-JTSK)
 • Katastrální mapy
 • Terén body nebo vrstevnicemi
 • Výkopové práce (figury, výkazy …)
 • Modifikace terénu
 • Usazení více projektů/budov na terén
 • Import terénu z Google Maps
 • Terénní úpravy, obrubníky, zpevněné plochy, příčný / podélný řez komunikace

Délka přednášky: 50 minut
Virtuální učebna: 40 minut


3.11.2022 – Schodiště

 • Předdefinovaná schodiště
 • Uživatelsky definovaná schodiště
 • Zásady zakreslování schodiště (půdorys, řez)
 • Modifikace geometrie schodiště
 • Zábradlí a jeho části

Délka přednášky: 1 hodina
Virtuální učebna: 40 minut


16.11.2022 – Stropy

 • Ztužující věnec
 • Montovaný konstrukční systém
 • Kladečský výkres stropu
 • Knihovní prvky nosník/vložka
 • Vytvoření vlastního objektu Ytong Klasik 200

Délka přednášky: 1 hodina
Virtuální učebna: 40 minut

Ve virtuální učebně si ukážeme mimo jiné postup tvorby 3D modelu předpjatého vazníku s otvory.

1.12.2022 – 2NP, střecha, krov

 • Konstrukce 2NP (kopírování podlaží, úprava dispozice, strop 2NP…)
 • Nástroj střecha/krov (střešní rovina, různé typy střech, vikýře, průniky rovin, prvky krovu, krytina….)
 • Tvorba dvouplášťové sedlové střechy (skladba, krov…)
 • Modifikace střechy/krovu

Délka přednášky: 1 hodina
Virtuální učebna: 40 minut


15.12.2022 – Legendy

 • Nášlapné vrstvy
 • Úprava povrchů
 • Tabulka Legenda místností
 • Modifikace legendy místností
 • Výkazy, výpočet užitné plochy, barevná schémata…
 • Tabulka Legenda materiálů
 • Modifikace legendy materiálů

Délka přednášky: 30 minut
Virtuální učebna: 30 minut


12.1.2023 – Řez, kótování

 • Automatické kótování půdorysu
 • Délkové kótování
 • Kótování plochy
 • Kótování otvorových prvků
 • Výškové kótování v řezu
 • Modifikace kótování

Délka přednášky: 30 minut
Virtuální učebna: 30 minut

Ve virtuální učebně si mimo jiné ukážeme
– nastavení kótování průměru ze znakem „ø“
– 3D kótování
– změna velikost prvků


27.1.2023 – Dokumentace

 • Nastavení tisku a tisk 2D a 3D okna
 • Vytvoření a nastavení tiskové sestavy
 • Popisové pole (razítko) výkresu
 • Připojení a umístění výkresů / tabulek do tiskové sestavy
 • Nastavení tisku a tisk tiskové sestavy
 • Tisk do PDF (2D, 3D)
 • Tisková fronta
 • Vícestránkový dokument
 • Prezentace projektu

Délka přednášky: 30 minut
Virtuální učebna: 30 minut

Ve virtuální učebně si mimo jiné ukážeme
– pomocný bod od kterého, lze zadávat potřebnou vzdálenost
– polární souřadnice
– špaletové okno
– nepravoúhlé ostění okna


10.2.2023 – Skladby konstrukcí

 • Vytvoření výkresů skladeb konstrukcí

24.2.2023 – Vlastní dveře

 • Vlastní dveře šrafováním
 • Vlastní dveře 3D modelováním
 • Vlastní dveře z BIM knihoven
 • Vlastní dveře z 3D Warehouse
 • Vlastní dveře pomocí Průvodce tvorby dveří

3.3.2023 – Pergola

 • Vytvoření pergoly pomocí nástrojů a knihovních prvků programu

10.3.2023 -Technické pohledy

 • Automatické generování technických pohledů (jižní, východní severní …)
 • Použití a nastavení technického stínování

24.3.2023 – Výkazy, legendy povrchů

 • Výkazy, seznamy a tabulky
 • Šablony vlastní výkazové tabulky
 • Výkazy MS Word
 • Výkazy MS Excel
 • Vytvoření a nastavení výkazových tabulek
 • Tabulka překladů
 • Tabulka legendy povrchů


31.3.2023 – Energetické hodnocení

 • Tepelně technické vlastnosti materiálu
 • Vymezení prostorů a zón
 • Kontrola konstrukcí
 • Spolupráce s DEKSOFT Energetika
 • Spolupráce s PROTECH TV BIM
 • Výpočet tepelné ztráty prostupem


14.4.2023 – Situace, inženýrské sítě

 • Čáry dle ČSN 01 3411
 • Tvorba vlastního typu čáry
 • Koordinační situace


28.4.2023 – Oplocení

 • Tvorba vlastního oplocení
 • Zděný plot s dřevěnou výplní v jednom kroku
 • Umístění oplocení na terén


12.5.2023 – Knihovny, stafáž

 • Knihovny objektů, materiálů
 • Práce s knihovnami
 • Import 3D objektů od výrobců
 • BIM knihovny
 • 3D Warehouse


19.

26.5.2023 – Rekonstrukce

 • Rekonstrukce (starý stav, nový stav, bourací práce)
 • Zaměřování
 • Překreslení fasád
 • Digitalizace papírových plánů


20.

6.6.2023 – CAD kreslení

 • Kreslení 2D CAD výkresů
 • Práce a nastavení DWG,DXF formátů
 • Konverze CAD výkresů na BIM projekt


21.

9.6.2023 – CS balíček

 • Instalace
 • Výkazy otvorových prvků
 • Překlady
 • TZB čáry a symboly
 • Územní plánování


22.

16.6.2023 – Nové funkce verze 2023

 • Nové funkce verze 2023