Model ARCHLine.XP – Bauhaus, Dessau

Na počest nedávného jubilea se tým společnosti CadLine Ltd. rozhodl vymodelovat kultovní kampus v návrhovém softwaru ARCHLine.XP.

Budovu Bauhaus postavenou v Desavě (Dessau) navrhl architekt Walter Gropius, ředitel školy. Komplex budov tvoří tři hlavní křídla, která jsou mezi sebou propojena mosty. V areálu školy bylo možné najít vše, od administrativy přes ubytování pro studenty a členy fakulty, až po učebny a dílny. To také odráželo Gropiovu hlavní myšlenku výuky: všechna řemesla spolupracují, aby sloužila architektuře.

Renderováno: CADLine Ltd. prostřednictvím vizualizačního softwaru ARCHLine.XP LIVE

Použití stávajících výkresů

Vzhledem k popularitě budovy nebylo obtížné na internetu najít materiály potřebné k modelování kampusu. Půdorys byl načten do ARCHLine.XP jako rastrový obrázek a následně zkalibrován.
Následovalo nakreslení zdí. Jejich výška byla vypočtena na základě kolmých pohledů a stávajících obrázků budovy. Jakmile jsme nastavili parametry jednoho podlaží, bylo snadné zkopírovat jeho obsah do ostatních podlaží a provést pouze nezbytné změny. To ušetřilo spoustu času.

Prosklená fasáda

Nejzajímavějším prvkem budovy je prosklená fasáda, která byla skutečným architektonickým zázrakem své doby. Za účelem vytvoření souvislého povrchu a splynutí podlaží, byla nosná konstrukce zavěšena za hlavními stěnami. Jak uděláme něco podobného v ARCHLine.XP? S pomocí nástroje Prosklená stěna nepředstavovalo vytvoření fasády pro ARCHLine.XP žádnou výzvu. Po zadání výškové úrovně a samotné výšky prosklené stěny jsme vytvořili konstrukci, kde prosklené stěny výškově navazují na sebe.

Nápis BAUHAUS

Dalším zajímavým detailem našeho modelu jsou písmena BAUHAUS na straně hlavní budovy. Bez tohoto ikonického nápisu neexistuje Bauhaus, takže tento detail jsme nemohli ignorovat. Pro vytvoření textu jsme importovali výkres DWG a zkalibrovali ho tak, aby odpovídal velikosti písmen. Pro vytvoření písmen jsme použili nástroj 3D tvar. Nechali jsme program aby vyhledal obrys každého písmene, který se použil jako přední profil – a tak byl text definující slavnou éru hotový.

Dokončení projektu

Co se týče vizualizace, prozkoumali jsme existující obrázky budovy, abychom získali správný vzhled. Pokusili jsme se obnovit ikonické pohledy, ze kterých je budova nejčastěji fotografována. Po vymodelování chodníku a zelených ploch kolem kampusu a nastavení materiálů jsme vdechli modelu život pomocí našeho snadno použitelného softwaru pro vizualizace ARCHLine.XP LIVE. Protože ARCHLine.XP LIVE má přímé propojení s ARCHLine.XP, model byl načten jediným kliknutím. Použili jsme materiály s vysokým rozlišením, které poskytuje knihovna ARCHLine.XP LIVE a přidali stromy pro obohacení prostředí. Díky předem nastaveným perspektivám bylo možné okamžitě uložit finální vizualizace, a to bez nutnosti dalšího výpočtu renderingu.

Pokud se vám líbil náš projekt a máte pocit, že byste si také chtěli vyzkoušet projektování v ARCHLine.XP, stáhněte si zkušební verzi ARCHLine.XP a ARCHLine.XP LIVE.