Popisky ARCHLine.XP 2020

Popisky jsou dynamická textová pole, která sledují změny vašeho návrhu – další skvělý dokumentační nástroj pro ARCHLine.XP 2020.

1.1. Popisky

Popisek je štítek nebo anotace, který vám pomůže identifikovat prvky na výkrese zobrazením dat, která byla danému prvku přiřazena.

Proč byste měli používat popisky?

  • Data můžete získat přímo z libovolného prvku a umístit na půdorys, místo vkládání samostatných textových poznámek, které se obtížně kontrolují.
  • Můžete vytvořit vlastní popisky pro filtrování vlastností prvků, které jsou zapotřebí zobrazit. Upravte vzhled svých popisků a nastavte hodnoty, které budou zobrazovat.
  • Popisky se vždy aktualizují a sledují změny ve vašem projektu. Vždy zobrazují aktuální data v reálném čase. Popisky lze upravovat a změna ovlivní projekt.

Pracovní postup příkazů Popisky:

  1. Vytvoření šablony pro typ prvku, např. Zeď.
  2. Umístění popisků na výkres automaticky nebo ručně jeden po druhém
  3. Aktualizace popisků

1.2. Vytvoření nového popisku

Nyní vytvoříme nový popisek pro zeď.

Na pásu karet v kartě Dokumentace vyberte příkaz Popisky – Definovat popisku.

Zobrazí se dialogové okno, kde nejprve vybereme Obor. Takto určíme, že budeme vytvářet popisek ze stavebních prvků, interiérových prvků, staveniště nebo MEP prvků.
Vyberte v seznamu Obor – Stavební prvky a následně v seznamu Typy – Zeď.
Nový popisek bude obsahovat rozměry (šířku a výšku), typ zdi a vnější materiál.
Program má pro každý typ výchozí šablonu, kterou lze přizpůsobit. Náš aktuální popisek se nazývá Popisek zdi (Wall tag).
Aktuální parametry popisku naleznete uprostřed dialogového okna. Tyto parametry se nacházejí ve výchozím nastavení programu.

Stiskněte tlačítko Nový a zadejte novou šablonu s názvem Vnější zeď.

Nyní vyberte v seznamu Název políčko Styl a stiskněte tlačítko se šipkou uprostřed dialogového okna. Totéž proveďte pro Celkovou tloušťku, Výšku a Vnější materiál.

Dále v parametrech popisku zadejte Tl. = a V = do příslušného pole Předpona.

1.2.1. Přidání BIM parametru

Dále přidáme parametr BIM – akustické hodnocení. V našem případě má zeď BIM parametr zvukového hodnocení STC (Sound transmission class – Třída přenosu zvuku).

STC 50 znamená velmi dobrou úroveň kontroly hluku – hlasitá řeč je sotva slyšitelná.

Klikněte na skupinu Pset_WallCommon, poté klikněte na AcousticRating a stiskněte tlačítko se šipkou.
Přepište název parametru na Akustické hodnocení

Stisknutím tlačítka OK zavřete dialogové okno. Od teď je popisek Vnější zeď součástí vašeho projektu.

Pokud si jej přejete použít i v jiných projektech, stiskněte tlačítko Exportovat, uložte jej do souboru XML a importujte v jiném projektu.

1.3. Umístění popisků

Rozhodněte se, zda si přejete vytvořit novou popisku také s odkazovou čárou.
Na pásu karet v kartě Dokumentace vyberte příkaz Popisky – Umístit popisku s odkazem.

V dialogovém okně vyberte šablonu Vnější zeď a stiskněte OK.
Vyberte zeď, ke které si přejte připojit popisku.
Umístěte popisku na výkres.