BIM v ARCHline.XP pro stavební projektanty a interiérové designéry


Intenzivní kurz určený jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele software ARCHline.XP.
Postupně probereme vlastnosti software ARCHline.XP, tak abyste mohli vytvářet komplexní BIM projekty interiérů a staveb. Školení probíhá v Praze, v případě zájmu také v Brně. Je rozděleno do šesti tématických lekcí. Každé lekci je určen jeden den:1. den: Ovládání a filozofie programu ARCHline.XP, BIM projekt rodinného domu
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Vysvětlíme si nastavení a ovládání programu. Seznámíme se s kreslícími CAD nástroji a naučíme se používat BIM nástroje na příkladu dvoupodlažního rodinného domu. Vysvětlíme si systém podlaží, hladin a jednotlivých vazeb mezi konstrukcemi.
Projekt vytvoříme ve fázi architektonické studie (situace, půdorysy, pohledy, řezy, dispozice, vizualizace). Ukážeme si jak prezentovat projekt, aby byl úspěšný v soutěžích a výběrových řízeních.
 2. den: návrhy interiérů v BIM - obývací místnost, kuchyně a koupelny
(doporučeno pro: návrhy interiérů, architektura)

V této lekci se budeme věnovat návrhům interiérů. Na příkladu obývací místnosti. kuchyně a koupelny si vysvětlíme designérské nástroje nabídky Interiéry a práci s knihovnami. Naučíme se vytvářet materiály a měnit jejich vlastnosti. 
 
3. den: prováděcí dokumentace v BIM, prezentace a vizualizace
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Budeme se věnovat prováděcí dokumentaci a technickým výkresům. Proberme všechny druhy kótování, naučíme se vytvářet vlastní typy čar a šrafování. Vytvoříme řezy, upravíme půdorysy a pohledy podle zásad prováděcí dokumentace (stropy, překlady ...). Naučíme se tvorbu legendy místností a legendy materiálů. Naučíme se vytvářet popisky, tabulky a výkazy podle principů BIM. Vytvoříme tiskové sestavy s vlastním popisovým polem resp. razítkem a představíme provázanost výkresů.

 

4. den: střechy, dřevostavby, schodiště, otvorové prvky, terén, výkopové práce
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Tato lekce se podrobně věnuje tvorbě střech a jejich skladbě, podkrovním místnostem, tvorbě schodišť a zábradlí, tvorbě vlastních dveří a oken. Naučíme se projektovat dřevostavby a tvorbu jejich dokumentace. Naučíme se také vytvářet a modifikovat terén, tvořit komunikace a vysvětlíme si jak zadávat výkopové práce.
 
 


5. den: zaměření, rekonstrukce, virtual staging, objekty, BIM knihovny, nábytek, materiály
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Vysvětlíme si jak zaměřit stávající stav a vytvořit z něj BIM projekt, naučíme se používat fáze projektu (stávající a nový stav, bourací práce). Naučíme se vytvářet BIM projekt z fotografií. V této kapitole proberme možnosti používání interních knihoven, propojených BIM knihoven a dalších knihoven dostupných z internetu. Vytvoříme si vlastní objekty a materiály. Osvojíme si práci s designérskými nástroji pro tvorbu nábytku.
 
6. den: osvětlení, vizualizace, animace, ARCHline.XP LIVE, Thea Render
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Naučíme se pracovat s knihovnou světel, načítat osvětlení z internetových knihoven. Vytvoříme vlastní světla a budeme nastavovat světelné zdroje. Naučíme se vytvářet světelné LED pásy a svítící texty. Z projektů předchozích lekcí vytvoříme vizualizace a animace. Naučíme se ovládat ARCHline.XP Live a Thea Render.
 Termín školení:
říjen - listopad 2019
duben - květen 2020

Jak probíhá výuka?
Výuka probíhá od 9.00 do 16.30 hod
V kurzech je maximální počet účastníků 10, tím je zaručeno, aby se lektor mohl věnovat každému účastníku individuálně. Vysvětlované učivo je nejprve prezentováno pomocí dataprojektoru, kde účastník vidí práci lektora a poté si zkouší postupy na svém počítači. Lektor je připraven poskytnout radu, případě pomoci účastníkovi s probíraným učivem tak, aby jej stoprocentně zvládnul. S radou a pomocí je vedle lektora připraven i asistent, aby bylo možné se věnovat více účastníkům zároveň. Je nutné aby si účastník přinesl s sebou vlastní notebook.

Školení také zahrnuje:
občerstvení o přestávkách i během celého kurzu,
oběd formou lahůdkové bagety,
podpůrné výukové materiály,
konzultace s lektorem,
certifikát jako doklad o absolvování kurzu.

Přejete si začlenit do kurzu další témata?
napište nám, rádi doplníme.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.