BIM v ARCHline.XP pro interiérové designéry a stavební projektanty


Intenzivní kurz určený jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele software ARCHline.XP.
Postupně probereme vlastnosti software ARCHline.XP, tak abyste mohli vytvářet komplexní BIM projekty.
Školení probíhá v Praze. Je rozděleno do šesti tématických lekcí. Každé lekci je určen jeden den:1. den: Ovládání a filozofie programu ARCHline.XP, BIM projekt rodinného domu
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Vysvětlíme si nastavení a ovládání programu. Seznámíme se s kreslícími CAD nástroji a naučíme se používat BIM nástroje na příkladu jednoduchého dvoupodlažního rodinného domu. Vysvětlíme si systém podlaží, správu hladin a vazby mezi konstrukcemi. Ukážeme si jak vytvořit model místnosti a celého podlaží z CAD výkresu, papírové předlohy a jak použít projekt z jiného BIM software (ArchiCAD, Revit...) a ze všeobecného 3D modeláře (SketchUp).
 2. den: Speciál stavební projektování - prováděcí dokumentace v BIM, terén, energetika
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Budeme se věnovat prováděcí dokumentaci a technickým výkresům. Proberme všechny druhy kótování, naučíme se vytvářet vlastní typy čar a šrafování. Vytvoříme řezy, upravíme půdorysy a pohledy podle zásad prováděcí dokumentace (stropy, překlady ...). Naučíme se tvorbu legendy místností a legendy materiálů. Naučíme se vytvářet popisky, tabulky a výkazy podle principů BIM. Vytvoříme tiskové sestavy s vlastním popisovým polem resp. razítkem a představíme provázanost výkresů.
Naučíme se také vytvářet a modifikovat terén, tvořit komunikace a vysvětlíme si jak zadávat výkopové práce.
Novinka - energetické hodnocení budov - od 1. ledna 2020 máme povinnost projektovat a realizovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie - NZEB. Naučíme se jak zadávat konstrukce pro energetické výpočty a vytvářet NZÚ, PENB, Energetický štítek

  
3. den: Speciál návrhy interiérů - obývací místnost, kuchyně a koupelny
(doporučeno pro: návrhy interiérů, architektura)

Na příkladu obývací místnosti si  podrobně vysvětlíme nástroj Modelář místností a práci s knihovnami. Naučíme se vytvářet materiály a měnit jejich vlastnosti. Z návrhu vytvoříme prezentaci a dokumentaci. Ukážeme si jak prezentovat projekt, aby byl úspěšný v soutěžích a výběrových řízeních.  Vytvoříme řezy a pohledy, naučíme se pracovat s nástroji pro kótování, vytvoříme popisky, tabulky a výkazy podle principů BIM. Vytvoříme tiskové sestavy s vlastním popisovým polem resp. razítkem a představíme provázanost výkresů. Naučíme se nastavit rendering tak, aby vizualizace byla realistická.

Na příkladu kuchyně a koupelny si podrobně vysvětlíme designérské nástroje pro tvorbu kuchyní (skříně, skříňky, police, pracovní deska, lišty, osvětlení ...) a naučíme se používat systém pokládky (styly, obklady, dlažby, parkety, nástěnné panely ...). Osvojíme si využití využití BIM knihoven výrobců sanity, koupelnového nábytku, zařízení, specifického vybavení a naučíme se vytvářet atypický kuchyňský/koupelnový nábytek. Vytvoříme výkazy, výrobní výkresy, spárořezy a prezentaci návrhu.
  
4. den: Střechy, schodiště, otvorové prvky, klenby, volné tvary
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Tato lekce se podrobně věnuje tvorbě střech pro účely tvorby podkrovních místností, vysvětlíme si tvorbu schodišť a zábradlí, naučíme se zadávat vlastní dveře a okna. Osvojíme si tvorbu kleneb a volných tvarů.
 

         5. den: zaměření, rekonstrukce, virtual staging, objekty, BIM knihovny, nábytek, materiály
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Vysvětlíme si jak zaměřit stávající stav a vytvořit z něj BIM projekt. Naučíme se vytvářet BIM projekt z fotografií. V této kapitole proberme možnosti používání interních knihoven, propojených BIM knihoven a dalších knihoven dostupných z internetu. Vytvoříme si vlastní objekty a materiály. Osvojíme si práci s designérskými nástroji pro tvorbu nábytku. Podklady pro výrobu.
 

6. den: osvětlení, vizualizace, animace, ARCHline.XP LIVE, Thea Render
(doporučeno pro: stavební projektování, návrhy interiérů, architektura)

Naučíme se pracovat s knihovnou světel, načítat osvětlení z internetových knihoven. Vytvoříme vlastní světla a budeme nastavovat světelné zdroje. Naučíme se vytvářet světelné LED pásy a svítící texty. Z projektů předchozích lekcí vytvoříme vizualizace a animace. Naučíme se ovládat ARCHline.XP Live a Thea Render.
 Termín školení:
duben - květen 2020

Jak probíhá výuka?
Výuka probíhá od 9.00 do 16.30 hod
V kurzech je maximální počet účastníků 10, tím je zaručeno, aby se lektor mohl věnovat každému účastníku individuálně. Vysvětlované učivo je nejprve prezentováno pomocí dataprojektoru, kde účastník vidí práci lektora a poté si zkouší postupy na svém počítači. Lektor je připraven poskytnout radu, případě pomoci účastníkovi s probíraným učivem tak, aby jej stoprocentně zvládnul. S radou a pomocí je vedle lektora připraven i asistent, aby bylo možné se věnovat více účastníkům zároveň. Je nutné aby si účastník přinesl s sebou vlastní notebook.

Školení také zahrnuje:
občerstvení o přestávkách i během celého kurzu,
oběd formou lahůdkové bagety,
podpůrné výukové materiály,
konzultace s lektorem,
certifikát jako doklad o absolvování kurzu.

Přejete si začlenit do kurzu další témata?
napište nám, rádi doplníme.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.