Stavební projektování – Expert

Interiérový design

Architektura

Stavební projektování

7.4.2023 – Výkazy, legendy povrchů

 • Výkazy, seznamy a tabulky
 • Šablony vlastní výkazové tabulky
 • Výkazy MS Word
 • Výkazy MS Excel
 • Vytvoření a nastavení výkazových tabulek
 • Tabulka překladů
 • Tabulka legendy povrchů


21.4.2023 – Energetické hodnocení

 • Tepelně technické vlastnosti materiálu
 • Vymezení prostorů a zón
 • Kontrola konstrukcí
 • Spolupráce s DEKSOFT Energetika
 • Spolupráce s PROTECH TV BIM
 • Výpočet tepelné ztráty prostupem


5.5.2023 – Situace, inženýrské sítě

 • Čáry dle ČSN 01 3411
 • Tvorba vlastního typu čáry
 • Koordinační situace


19.5.2023 – Oplocení

 • Tvorba vlastního oplocení
 • Zděný plot s dřevěnou výplní v jednom kroku
 • Umístění oplocení na terén


26.5.2023 – Knihovny, stafáž

 • Knihovny objektů, materiálů
 • Práce s knihovnami
 • Import 3D objektů od výrobců
 • BIM knihovny
 • 3D Warehouse


19.

2.6.2023 – Rekonstrukce

 • Rekonstrukce (starý stav, nový stav, bourací práce)
 • Zaměřování
 • Překreslení fasád
 • Digitalizace papírových plánů


20.

16.6.2023 – CAD kreslení

 • Kreslení 2D CAD výkresů
 • Práce a nastavení DWG,DXF formátů
 • Konverze CAD výkresů na BIM projekt


21.

23.6.2023 – CS balíček

 • Instalace
 • Výkazy otvorových prvků
 • Překlady
 • TZB čáry a symboly
 • Územní plánování


22.

Nové funkce verze 2023

 • Nové funkce verze 2023

průběžně ve virtuální učebně